Oljeprisfallet i årene etter 2014 førte til et voldsomt aktivitetsfall for rederier som drifter offshore service-skip. Det hjalp ikke særlig at markedet samtidig ble oversvømmet av nybygg bestilt under den foregående oljeprisfesten.

Nedturen smittet raskt over på verftsindustrien, siden bestillingene av nye skip uteble og inngåtte kontrakter ble kansellert.

Verftsgruppen Ulstein har jobbet knallhardt med omstilling, men resultatene for 2017 viser at selskapet fortsatt har en god vei å gå.

– Vi er midt i en omstillingsfase etter den kraftige nedturen som rammet hele olje- og gassnæringen. Selv om vi har sikret oss flere viktige kontrakter i nye segmenter, ble 2017 et krevende år for oss, seier konsernsjef Gunvor Ulstein i en pressemelding.

Har tapt en milliard

Regnskapet for 2017 viser at Ulstein Group fikk et resultat før skatt på minus 360 millioner kroner. Dette er like fullt en kraftig resultatbedring sammenlignet med året før, da underskuddet var på nær 530 millioner kroner.

Over de siste tre årene har Ulstein Group hatt et samlet underskudd før skatt på over én milliard kroner.

– Arbeidet med å etablere seg i nye segmenter tar tid, og krever mye kapital og ressurser. Vi mener likevel at dette arbeidet vil gi resultater over tid, og at det er grunn til forsiktig optimisme, sier Gunvor Ulstein

Ulstein Group har de siste årene blant annet prøvd å få flere byggekontrakter for cruiseskip, konstruksjonsskip og havbruksskip.

– Selv om vi har sikret oss flere viktige kontrakter i nye segmenter, ble 2017 et krevende år for oss, sier konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group.
– Selv om vi har sikret oss flere viktige kontrakter i nye segmenter, ble 2017 et krevende år for oss, sier konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group. (Foto: Gunnar Blöndal)

Øker omsetningen

Ulstein Group hadde i 2017 en omsetning på 1,1 milliarder kroner. Dette er en betydelig bedring fra foregående år da verftsgruppen hadde 854 millioner kroner i inntekter.

De siste årene har Ulstein Group blant annet tatt en sterk posisjon innen markedet for bygging av konstruksjonsskip for offshore vindmøller.

– Tre fartøy er levert bare siste to år, og nylig sikret selskapet seg kontrakt på bygging og design av et fjerde fartøy, skriver selskapet i pressemeldingen.

Tar opp nytt lån

Siden oljeservicemarkedet kollapset i 2014, har likviditeten i Ulstein Group ifølge selskapet blitt utfordret på flere måter. Lavere ordreinngang har ført til svekket og negativt resultat de siste tre årene. Det har tæret på egenkapitalen og likviditeten.

– Vi har blant annet tapt midler både på eksisterende prosjekt og på eierandeler i skip og salg av aksjer innen offshore, sier Gunvor Ulstein.

– Videre har vi inngått kontrakter i nye segment med høyere kontraktsverdier. Prosjektene har en lang konstruksjonstid, noen over to år. En stor andel av konsernets likviditet blir derfor låst i disse prosjektene, legger hun til.

For å bedre konsernets likviditetssituasjon, gikk aksjonærene nylig med på å yte et konvertibelt lån til selskapet.

– Dette gjør vi for å sikre kapitalstrukturen i eksisterende prosjekter, men også for fremtidig satsing og utvikling av konsernet, sier styreleder Tore Ulstein i Ulstein Group.(Vilkår)

Vil du løpe raskt i terrenget? Da er det to ting du må øve på.
Terrengløper Hans Kristian Smedsrød gir deg sine beste tips
02:40
Publisert: