Aluminiumsselskapet Hydro la tirsdag frem sitt resultat for andre kvartal. Dette er det første kvartalet med full effekt av Alunorte-krisen i Brasil, og det var derfor knyttet stor spenning og usikkerhet til tallene.

Fasiten viser at Hydro-konsernet som helhet i andre kvartal fikk et underliggende driftsresultat på 2,7 milliarder kroner. Dette var noe svakere enn ventet. Ifølge en spørreundersøkelse Hydro selv gjennomførte blant 15 analytikere var det i snitt ventet et driftsresultat på nær 2,9 milliarder kroner, før dagens tall.

Nyhetsbyrået TDN Direkt gjennomførte en lignende spørreundersøkelse blant åtte analytikere. I dette utvalget var det i snitt ventet et underliggende driftsresultat på rundt 2,7 milliarder kroner i kvartalet.

Men som var det stor uenighet blant analytikerne og det skilte hele to milliarder kroner mellom det høyeste og det laveste anslaget.

Tvunget til produksjonskutt

Det har snart gått fem måneder siden brasilianske myndigheter tvang Hydro til å halvere produksjonen ved verdens største aluminaraffineri, Alunorte, nord i Brasil.

Produksjonskuttet har hatt store negative ringvirkninger, og Hydro er blitt nødt til å halvere produksjonen også ved bauksittgruven Paragominas og smelteverket Albras.

– Effekten av produksjonsbegrensninger på Alunorte og økte råvarekostnader ble delvis motveiet av høyere metallpriser og høyere realiserte aluminapriser, samt bedre resultat nedstrøms og innen energi, skriver Hydro i rapporten.

Til sammenligning var det underliggende driftsresultatet var på 2,9 milliarder kroner i andre kvartal 2017 og på 3,1 milliarder i første kvartal 2018.

Hydro varsler nå at selskapet som følge av problemene i Brasil ikke vil nå målet for forbedringsprogrammet «Better» på en halv milliard kroner i kostnadskutt i år.

Resultatsmell på 1,5 milliarder

Det er virksomhetsområdet Bauksitt og Alumina, der både Alunorte og Paragominas, inngår, som rammes hardest av produksjonskuttet.

Stor usikkerhet før Hydro-tall dnPlus

I andre kvartal fikk denne divisjonen et underliggende driftsresultat på 364 millioner kroner. Dette er langt svakere enn ventet og en halvering i forhold til resultatet i det foregående kvartalet. På forhånd var det ifølge estimater innhentet av Hydro blant 15 analytikere i snitt ventet et driftsresultat på 840 millioner kroner for dette forretningsområdet i andre kvartal.

Til sammenligning leverte Bauksitt og Alumina et underliggende driftsresultat på 662 millioner kroner i andre kvartal 2017 og på 741 millioner kroner i første kvartal i år.

I fjerde kvartal 2017, det siste kvartalet før Alunorte-krisen oppsto, leverte virksomhetsområdet et underliggende driftsresultat på nær 1,9 milliarder kroner. Det betyr at det samlede resultatfallet de siste to kvartalene er på 1,5 milliarder kroner.

Hydro vet fortsatt ikke når full produksjon kan gjenopptas ved Alunorte.

– Timingen for gjenopptagelse av 100 prosent produksjon er fortsatt usikkert, konstaterer Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg i sitt presentasjonsmateriale.

Fører til økte kostnader

Det sendte sjokkbølger inn i aluminamarkedet da verdens største raffineri, Alunorte, ble tvunget til å halvere produksjonen i begynnelsen av mars. Markedsprisen på råvaren, som er en avgjørende innsatsfaktor i produksjonen av aluminium, nær doblet seg i løpet av april, men frykten i markedet har avtatt betydelig siden den gang.

Mens høye aluminapriser er positivt for virksomheten knyttet til bauksitt og alumina, slår det svært negativt ut for virksomhetsområdet Primærmetall. I produksjonen av aluminium er alumina en viktig kostnad og et prishopp setter derfor marginene under press.

I andre kvartal leverte forretningsområdet Primærmetall et underliggende driftsresultat på 755 millioner kroner. På forhånd var det ifølge estimater innhentet av Hydro blant 15 analytikere i snitt ventet et driftsresultat på 695 millioner kroner for dette forretningsområdet i andre kvartal.

Til sammenligning leverte Primærmetall et underliggende driftsresultat på nær 1,5 milliarder kroner i andre kvartal 2017 og på 823 millioner kroner i første kvartal i år.

Vurderer nedstengning

Hydro kjører nå fem av produksjonslinjene på Alunorte-aluminaraffineriet, mens to linjer står i stand by og kan gjenoppta produksjonen raskt, dersom selskapet får lov til å øke produksjonen. Hydro vurderer å stenge ned tre av syv linjer, men dette vil medføre at det vil ta lengre tid å få startet opp igjen linjene senere, og rundt 150 faste ansatte og rundt 250 innleide arbeidere vil i så fall bli permittert.

Ifølge avviksanalysen finansdirektør Eivind Kallevik i Hydro legger frem tirsdag, ga høyere realiserte aluminiums- og aluminapriser i andre kvartal en positiv effekt på 2,4 milliarder kroner sammenlignet med andre kvartal i fjor, mens høyere såkalte oppstrømskostnader – ga en like stor negativ effekt.(Vilkår)

– Vi har daglige forhandlinger med myndighetene i Pará
Hydrosjef Svein Richard Brandtzæg forteller hva selskapet nå gjør for å løse opp i Alunorte-problemene.
01:19
Publisert: