Snart en måned er gått siden et kraftig regnskyll over Hydros Alunorte-anlegg i Brasil startet det som er blitt Hydros største krise på lang tid.

Selskapet jobber fortsatt med å skaffe seg oversikt over situasjonen. Tirsdag gikk selskapet tilbake på informasjon det ga til DN søndag, om at en rekke kontrollerte utslipp bare inneholdt regnvann.

– De foreløpige funnene fra den interne ekspertgruppen viser at vi ikke har full oversikt over situasjonen og hendelsesforløpet, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en melding selskapet har lagt ut på sine krisenettsider.

Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg innrømmer at Hydro ikke har full oversikt over situasjonen og hendelsesforløpet.
Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg innrømmer at Hydro ikke har full oversikt over situasjonen og hendelsesforløpet. (Foto: Gorm K. Gaare)

Hydro-sjefen var ikke tilgjengelig for kommentarer tirsdag.

– Jeg vil evaluere situasjonen grundig og komme tilbake med mer informasjon, sier han i meldingen.

Etter regnskyllet på mer enn 200 millimeter natt til 17. februar uttalte Hydro at de ikke hadde funnet noen lekkasjer, og at det ikke var bevist at selskapet var skyld i at drikkevannet for om lag 400 familier var forurenset.

Siden er stadig flere utslipp blitt bekreftet:

  • Lokale myndigheter og Evandro Chagas-instituttet fant ved egne inspeksjoner et rør med lekkasjer. Da innrømmet selskapet at vann hadde sivet gjennom røret, men trolig bare noen kubikkmeter. Selskapet sa det ikke hadde noen indikasjoner på at dette kunne være miljøskadelig.
  • Søndag innrømmet selskapet at det også var foretatt en rekke «kontrollerte utslipp» under regnværet og etterpå. Først sa selskapet at utslippet kun gjaldt regnvann, som kunne inneholde partikler fra bauksittstøv, mens spor av lut i vannet ville vært nøytralisert.
  • Tirsdag bekrefter selskapet at det likevel ikke bare var regnvann i utslippene.
Dette bildet, tatt lørdag 17. februar, dagen etter regnskyllet, viser store vannmengder på Alunorte-anlegget. Lokale myndigheter var med i helikopteret da bildet ble tatt. Det er et av flere som er spredt blant hjelpeorganisasjoner og medier i Brasil.
Dette bildet, tatt lørdag 17. februar, dagen etter regnskyllet, viser store vannmengder på Alunorte-anlegget. Lokale myndigheter var med i helikopteret da bildet ble tatt. Det er et av flere som er spredt blant hjelpeorganisasjoner og medier i Brasil. (Foto: Privat)

Har fått ny informasjon

På Hydros nettsider opplyser selskapet at også overløp av vann fra den tilstøtende spillvannsdammen har rent inn i den åpne avløpskanalen «Canal Velho», som siden har gått ut i Pará-elven.

– Det dreier seg om overløp av vann fra en tilstøtende dam inne på vannrenseanlegget, sier Hydros kommunikasjonssjef, Øyvind Breivik.

– Hva finnes av eventuelle farlige stoffer i den tilstøtende dammen?

– Da spør du om mer informasjon enn jeg sitter på nå. Den interne ekspertgruppen vår har nå gitt oss ny informasjon som gjør at vi må bruke litt tid på å se nærmere på dette. Vi skal komme tilbake og svare på denne type spørsmål snart.

– Hvorfor var dere så bastante søndag på at dette kun var regnvann og at dere ikke hadde indikasjoner på at dette var skadelig, hvis dere ikke visste hva som var sluppet ut?

– Som sagt, vi har fått ny informasjon som viser at vi kanskje ikke hadde det hele og fulle bildet.

– Hvor farlige kan utslippene ha vært for mennesker og natur?

– Jeg må gjøre en sjekk og komme tilbake til deg.

Breivik sender deretter følgende svar på epost:

– Basert på de vannprøvene vi har tatt gjennom perioden, har vi ikke grunn til å tro at utslippet har hatt negativ påvirkning på miljøet. Det har vært én måling på ett punkt i elven som var over normal grenseverdi for ph i vannet, så prøvene indikerer at dette raskt er blitt fortynnet. Dette er en type spørsmål som vi vil kunne komme tilbake til og belyse nærmere når vi har analysert rapporten fra den interne ekspertgruppen.

Funnet mer alvorlige utslipp

Forskningsinstituttet Instituto Evandro Chagas i Belém ble dagen etter det kraftige regnskyllet bedt av de lokale myndighetene om å undersøke mulige utslipp og virkninger av dette. Den første rapporten fra slutten av februar har Hydro selv lenket til på sine nettsider. Nå jobber instituttet med en ny rapport, som er ventet mandag.

Det er i forbindelse med denne rapporten at forskningsgruppen har gjort de mest alvorlige funnene, sier lederen for forskningsgruppen Marcelo Lima til DN.

– Selskapet sa søndag at det kontrollerte utslippet bare besto av regnvann. Men vi har sett at det har vært mer enn bare regnvann – trolig en blanding av ulike ting. Utslippene er derfor langt alvorligere enn det Hydro innrømmet på søndag, sier han.

Marcelo Lima leder forskningsgruppen i Brasil.
Marcelo Lima leder forskningsgruppen i Brasil. (Foto: Adrian Øhrn Johansen)

Hydro har hele tiden fastholdt at det ikke har vært lekkasjer fra de to såkalte rødslamdeponiene, men bare fra andre områder på Alunorte-komplekset. Det er i disse deponiene restene etter raffineringen av bauksitt til alumina havner.

– Blandingen har antagelig inneholdt rester fra det ene rødslamdeponiet. Vi har nemlig funnet tre rør fra de to rødslamdeponiene, hvor de to rørene som kom fra det eldste rødslamdeponiet, hadde lekkasjer. Da regnet kom, ble det oversvømmelser på anlegget. Dermed ble alt blandet, sier Lima.

Han var tirsdag i São Paulo for å presentere sine funn for en komité i delstatsforsamlingen.

– Våre funn viser at selskapet ikke har noen skrupler. De har satt folks liv i fare, sier han.

– Tror du ledelsen har visst om dette?

– De må ha visst. Dette er den typen beslutninger de på bakken ikke kan ta.

Kommunikasjonsdirektør i Hydro Øyvind Breivik sier til DN at han hverken kan bekrefte eller avkrefte forskningsinstituttets funn.

Marcelo Lima sier at forskningsinstituttet også har gjort alvorlige funn av forurensning utenfor anlegget som selskapet ikke har klart å gi noen forklaring på.

– Hva synes du om Hydros håndtering av saken hittil?

– Det er overraskende for oss at et så stort selskap som Hydro ikke klarer å be om unnskyldning. Tvert imot, de prøver på alle måter å diskreditere våre rapporter. Nå blir de tvunget til å innrømme stadig mer. De burde i det minste unnskylde seg overfor lokalbefolkningen og overfor staten Norge som har investert så mye i selskapet.

– Hvordan er det for deg stadig å gjøre nye alvorlige funn?

– Det gjør meg bekymret. Jeg er bekymret for alle dem som er eksponert for forurensningen og som ikke har fått vite noe. Jeg er også bekymret for alle de ansatte som har sett mange problematiske situasjoner og som nå blir kalt inn for å gi sine opplysninger til myndighetene.

– Jeg ønsker ikke å være den som senker selskapet. Jeg skulle ønske dette kunne ta slutt så raskt som mulig og at man i det minste kunne bli enige om en trygg vannløsning for befolkningen. Samt at selskapet begynte å se lokalbefolkningen som mennesker, sier Lima.

Hydros Breivik svarer følgende på forskerens uttalelser:

– Situasjonen ved Alunorte er veldig krevende for Hydro, og vi skal gjøre alt vi kan for å bygge opp igjen tilliten fra samfunnet rundt oss.

– Vi har forståelse for at både investorer, NGO-er (frivillige organisasjoner, red.anm.), naboer og andre er bekymret for hva som har skjedd i Brasil. Saken har høyeste prioritet hos ledelsen i Hydro, og vi har satt i verk en rekke tiltak for å håndtere situasjonen. Blant annet har vi satt ned en dedikert ekspertgruppe som har til hensikt å verifisere fakta og omstendigheter knyttet til regnet i februar, samt at vi har engasjert den brasilianske miljøekspertgruppen SGW Services for å gjennomføre en uavhengig gjennomgang av vannbehandlingssystemet på Alunorte. Disse gruppene vil legge frem sine konklusjoner første uken i april.(Vilkår)