Siden brasilianske myndigheter tvang Hydro til å halvere produksjonen ved Alunorte-anlegget i begynnelsen av mars, har selskapet jobbet på spreng for å få avgjørelsen omgjort. Mandag gikk selskapet ifølge nyhetsbyråene Bloomberg og TDN Direkt på et nytt rettslig nederlag.

En lokal domstol i delstaten Pará, der Alunorte-anlegget ligger, skal ha avvist anken Hydro har fremmet for å få produksjonskuttet opphevet.

– Dette er en av flere prosesser som har pågått, og er knyttet til Criminal Court of Barcarenas pålegg 28. februar om å redusere produksjonen med 50 prosent og suspensjon av DRS2 (et nytt rødslamdeponi Hydro bygger ved Alunorte red.anm.), sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro til DN.

Han forteller at Alunorte nå vurderer eventuelle videre juridiske steg i saken.

– Dialogen med ulike myndigheter fortsetter som tidligere kommunisert, sier Molland.

Hydro-aksjen faller fra start tirsdag og er rundt klokken 9.20 ned nær 2 prosent.

Store negative ringvirkninger

Alunorte er verdens største aluminaraffineri og Hydro er avhengig av full produksjon ved anlegget for å forsyne resten av konsernet med alumina som er en avgjørende ingrediens i produksjonen av aluminium. Som et resultat av produksjonskuttet ved Alunorte har Hydro også vært nødt til å halvere produksjonen ved bauksittgruvene Paragominas og smelteverket Albras.

Det var mistanker om miljøskadelige utslipp fra Alunorte-anlegget under et kraftig regnvær i midten av februar som førte til at brasilianske myndigheter innførte produksjonskuttet ved fabrikken.

I april la Hydro frem to granskningsrapporter som begge konkluderer med at det ikke forekom noe utslipp av miljøskadelig rødslam. Hydro har imidlertid innrømmet å ha sluppet ut ubehandlet regnvann fra anlegget i strid med lisensene selskapet har for driften av fabrikken. Den interne og eksterne rapporten som Hydro bestilte konkluderte imidlertid med at disse utslippene av regnvann ikke hadde hatt varige negative miljøeffekter. (Vilkår)

– Vi har daglige forhandlinger med myndighetene i Pará
Hydrosjef Svein Richard Brandtzæg forteller hva selskapet nå gjør for å løse opp i Alunorte-problemene.
01:19
Publisert: