Brasilianske miljømyndigheter har allerede tvunget Hydro til å halvere produksjonen ved den gigantiske Alunorte-fabrikken og stenge et avfallsdeponi etter utslippsskandalen ved aluminaraffineriet.

Disse tiltakene koster allerede Hydro svært dyrt.

Hydro kjemper videre for å håndtere krisen og få opp igjen den verdifulle produksjonen på anlegget. Nå har statsadvokaten i Pará-delstaten kommet med sine krav til hva som skal til for å få gjenopptatt produksjonen.

Dét er en lang liste som er oversendt over hva som må undersøkes og hvordan sikkerheten ved Alunorte skal forbedres.

Avtalen vil også forplikte Hydro til å bedre situasjonen for lokalbefolkningen, og bidra med mat og vann.

Det som kan bety mest i kroner og øre er imidlertid kravet om at Hydro skal sette av store summer til å dekke mulige fremtidige erstatningskrav etter utslippsskandalen.

– Dette skal settes av for å sikre fremtidige erstatningsutbetalinger knyttet til sosiale og miljømessige skader, står det i forslaget, som er publisert på de offisielle nettsidene til Ministerio Publico i Pará.

Mottar store skattefordeler

Hydro må ifølge forslaget sette av et beløp som tilsvarer fem prosent av alle skattefordeler det har mottatt siden en ordning med skatteunntak nord i Brasil ble innført.

Hydro ønsker ikke å opplyse om hvor store disse summene vil være.

– Vi vil nå gjennomgå forslaget og fortsetter dialogen med Public Prosecutor (statsadvokaten, red.anm.). Det er derfor for tidlig å gå inn på enkeltelementer i dette forslaget, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro.

Skattefordelen har redusert skatten for Hydro fra 34 til bare 21 prosent i Brasil.

Med et samlet driftsresultat i fjor på 3,7 milliarder kroner for forretningsområdet bauksitt og alumina, som i praksis består av Alunorte og bauksittgruven Paragominas, tilsvarer skattefordelen nesten en halv milliard kroner. De seneste tre årene har fordelen vært på 950 millioner kroner.

I tillegg har Hydro nytt godt av et skattesystem som gjør det mulig å utsette momsinnbetaling, og all eksport er unntatt for moms. Hydro slår i sin årsrapport fast at denne momsfordelen er betinget av at selskapet bidrar til økonomisk utvikling og bærekraftig vekst i regionen, samt utvikling av den lokale verdikjeden vertikalt.

Det er ikke klart om kravet både vil omfatte Alunorte og gruvene, og om det også vil omfatte Hydros andre store virksomhet nord i Brasil, aluminiumsverket Albras. Hydro oppgir ikke økonomiske nøkkeltall for anlegget, som har en kapasitet på 460.000 tonn aluminium i året.

Trues med millionbøter

Alunorte er verdens største fabrikk for raffinering av bauksitt til alumina, den viktigste ingrediensen i aluminium. Hydro produserte i fjor hele 6,4 millioner tonn alumina ved anlegget. Med priser på i overkant av 350 dollar per tonn i fjor, betyr det at Hydro produserte for hele 18,5 milliarder kroner på Alunorte i fjor.

Dersom Hydro ikke etterlever forpliktelsene i avtalen foreslår statsadvokaten at selskapet skal ilegges dagsbøter på én million brasilianske realer. Dette utgjør daglige bøter på drøyt 2,3 millioner kroner med dagens valutakurs.

Hydro har også tidligere blitt truet med dagbøter, og har oppgitt at 50 millioner kroner i bøter allerede er betalt. Halvor Molland ønsket tirsdag ikke å svare på DNs spørsmål om hvor høye de totale påløpte bøtene nå er blitt.

Innrømmet flere utslipp

Hydro har måttet innrømme flere utslipp fra Alunorte-anlegget etter et kraftig regnskyll i midten av februar, og etter at lokalbefolkningen har pekt på Hydro som kilden til forurenset drikkevann. Selskapet har en intern ekspertgruppe i arbeid, har satt internrevisjonen på saken, har hyret eksterne konsulenter til å undersøke, og samarbeider med lokale organisasjoner og myndigheter i å oppklare hva som har skjedd.

Hydro fastholder at det ikke har vært lekkasjer fra de såkalte rødslamdeponiene, altså deponiene der avfallsstoffene fra selve raffineringen har skjedd.

– Vi har ingen indikasjoner på utslipp fra rødslamdeponiene, noe de føderale miljømyndighetene Ibama bekreftet i en høring i Brasília 13. mars. Vi venter at de interne og eksterne undersøkelsene som konkluderes og legges frem 9. april vil kunne si mer om drenering av regnvann fra fabrikkområdet har hatt noen negativ miljøeffekt eller ikke, sier Molland.

I tillegg til at produksjonskuttet ved Alunorte fører til bortfall av inntekter er Hydro også avhengig av alumina for å opprettholde den øvrige produksjonen av ferdig aluminium. Det er derfor viktig for Hydro å gjenoppta full produksjon av alumina ved fabrikken.

Lover ikke full produksjon

Statsadvokaten i Pará fastslår at selv om Hydro etterlever alle kravene, betyr ikke det i seg selv at selskapet kan gjenoppta normal produksjon. Avtalen understreker også at etterlevelsen ikke vil frigjøre Hydro fra juridisk ansvar og mulige søksmål.

Påtalemyndigheten krever også at Hydro forhandler med arbeidstagernes foreninger før det blir gjennomført bemanningskutt og at berørte ansatte skal få etterlønn dersom dette er påkrevd. Hydro har allerede pålagt til sammen 1000 ansatte ved aluminaverket og bauksittgruvene ferie.

Ifølge nyhetsbyrået TDN Direkt innebærer den foreslåtte avtalen at Hydro skal finansiere undersøkelser av påvirkede lokalsamfunn og utbetale to minstelønner per familieenhet for å sikre tilgang på mat og vann. Selskapet må også sikre alternative vannrensing og leveringssystemer for lokalbefolkningen.(Vilkår)

Han skal ordne opp for Hydro i Brasil: -Jeg blir en god stund til
Eivind Kallevik ble denne uken ny leder for alumina og bauksitt-forretningsområdet i Hydro og skal ordne opp i Hydros Alunorte-anlegg i Nord-Brasil.
01:13
Publisert: