Mandag ettermiddag la Hydro frem to rapporter om utslippsskandalen ved selskapets Alunorte-fabrikk i Brasil: Én rapport fra selskapets interne ekspertgruppe og én rapport fra det eksterne miljøkonsulentselskapet SGW Services som er hyret inn av Hydro.

– Begge rapportene bekrefter våre tidligere uttalelser om at det ikke har vært overløp fra rødslamdeponiene, og at det ikke finnes indikasjoner eller bevis på at Alunorte har forurenset lokalsamfunnene i nærheten etter det kraftige regnværet i februar, sier Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg i en børsmelding.

Hydro-aksjen steg kraftig etter fremleggingen av rapportene og er rundt klokken 14.30 opp 6,6 prosent.

Uenig med lokal forsker

Det var knyttet størst forventninger til SGW-rapporten som analyserer de miljømessige konsekvensene ved utslippene.

Ifølge Hydro kommer SGW frem til at det ikke kan bevises at utslippene fra Alunorte-anlegget har ført til betydelige miljøskader eller forurensning av drikkevann. SGW slår samtidig fast at det ikke har forekommet utslipp av rødslam, og at høye forekomster av blant annet jern og aluminium i drikkevannet skyldes naturlige forhold i området rundt fabrikken.

Dermed kommer konsulentselskapet til en annen konklusjon enn det brasilianske forskningsinstituttet Evandro Chagas. Forsker Marcelo Lima har påvist store miljøskader og mener at Alunorte er skyld i at drikkevannet er forurenset i landsbyene rundt fabrikken.

Lite kapasitet og høye verdier

I sine konklusjoner påpeker SGW at til tross for at rødslamdeponiene ved Alunorte har nok kapasitet til å håndtere et kraftig regnfall, lider anleggets vannbehandlingsanlegg av kapasitetsmangel i perioder med ekstremvær. Hydro har allerede besluttet å investere en halv milliard kroner for å øke kapasiteten til vannbehandlingssystemet med 50 prosent.

Etter et kraftig regnfall 17. februar ble Hydros Alunorte-anlegg oversvømmet og ledelsen ved fabrikken valgte å sende ubehandlet regnvann rett ut i Pará-elven.
Etter et kraftig regnfall 17. februar ble Hydros Alunorte-anlegg oversvømmet og ledelsen ved fabrikken valgte å sende ubehandlet regnvann rett ut i Pará-elven.

Som et ledd i sine analyser har SGW blant annet hentet inn prøver av grunnvann, overflatevann, jordsmonn, og avfall. Prøvene er ikke ferdig analysert ennå, men SGW skriver at de foreløpige resultatene peker mot at utslippene ikke har hatt betydelige påvirkning på miljøet.

SGW har funnet forekomster av en rekke metaller i drikkevannet i området rundt fabrikken, men i de aller fleste tilfeller innenfor grenseverdiene. I én prøve ble det imidlertid funnet ulovlig høye forekomster av aluminium.

Renvasker seg selv

Ifølge Hydro er dette hovedfunnene i de to rapportene som ble lagt frem mandag:

  • Ingen overløp fra Alunortes rødslamdeponier
  • Ingen indikasjoner eller bevis på at Alunorte har forurenset lokalsamfunn i Barcarena.
  • Ingen indikasjoner eller bevis på vesentlig eller varig innvirkning på miljøet i elvene i nærheten

– Vi har iverksatt en rekke tiltak for å styrke driften ved Alunorte, blant annet vannbehandlingskapasitet, beredskapsplaner og vedlikehold. Vi vil også styrke samfunnsengasjementet vårt for å sikre at vi bidrar til en bærekraftig utvikling i Barcarena i samsvar med Hydros strategi for samfunnsansvar, sier Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg.

I mandagens børsmelding melder Hydro også at selskapet vil investere 250 millioner kroner (100 millioner brasilianske real) i lokale samfunnstiltak i området rundt Alunorte gjennom et nytt initiativ Hydro har kalt Sustainable Barcarena Initiative.

– Fullstendig uakseptabelt

Hydros utslipps-mareritt startet under et kraftig regnfall i midten av februar. Alunorte-anlegget ble oversvømt og fabrikkens ledelse valgte å slippe ubehandlet regnvann rett ut i Pará-elven.

Utslippene ble kjent i slutten av februar og brasilianske miljømyndigheter tvang da Hydro til å halvere produksjonen ved Alunorte, som er verdens største aluminaraffineri og en avgjørende leverandør av alumina til hele Hydro-konsernet.

I midten av mars måtte Hydro innrømme at utslippene var mer omfattende enn tidligere antatt. Det ble funnet flere kilder til utslipp og det ble klart at utslippene av ubehandlet regnvann hadde funnet sted over tid og til dels uavhengig av ekstremværet som Hydro tidligere hadde skyldt på.

– Det er fullstendig uakseptabelt og brudd på det Hydro står for, sa Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg den gang.

Brudd i forhandlingene

De siste ukene har Hydro vært i forhandlinger med påtalemyndigheten i den brasilianske delstaten Pará, med sikte på å kunne gjenoppta full produksjon ved Alunorte. Men i forrige uke brøt forhandlingene sammen.

Onsdag rettet statsadvokaten i Pará et privat søksmål mot Hydro der myndighetene stiller en rekke tøffe krav til selskapet, blant annet at Hydro stiller 585 millioner kroner som sikkerhet for mulige erstatningsutbetalinger etter utslippsskandalen.

Fredag valgte Hydro å saksøke påtalemyndigheten i Pará for å få gjennomført nye undersøkelser av Alunorte-utslippene. Hydro mener at lokale myndigheter har lagt for stor vekt på funnene i den kritiske rapporten fra forskningsinstituttet Evandro Chagas, og Hydro ønsker derfor at en uavhengig tredjepart vurderer funnene. (Vilkår)

Han skal ordne opp for Hydro i Brasil: -Jeg blir en god stund til
Eivind Kallevik ble denne uken ny leder for alumina og bauksitt-forretningsområdet i Hydro og skal ordne opp i Hydros Alunorte-anlegg i Nord-Brasil.
01:13
Publisert: