Dette er den åttende uken på rad at Hydro er nødt til å kjøre verdens største aluminaraffineri på halv maskin. Brasilianske miljømyndigheter tvang i slutten av februar Alunorte-fabrikken til produksjonskutt etter anklager om utslipp fra anlegget.

I notene til regnskapet for første kvartal varsler Hydro at selskapet kan bli nødt til å skrive ned verdien av Alunorte og bauksittgruven Paragominas dersom Hydro ikke får tillatelse til å gjenoppta full produksjon innen juni.

– Hvis en tillatelse til å starte opp igjen ikke er mottatt i løpet av andre kvartal vil situasjonen trolig representerer en potensielt betydelig reduksjon i verdien av enheten, og en nedskrivningstest kan derfor være påkrevd i kvartalsrapporten for andre kvartal, skriver Hydro i rapporten.

En nedskrivning betyr at verdien på fabrikken og gruvene i balansen vil skrives ned, og dette tapet vil belastes resultatregnskapet.

Avhengig av tillatelse

Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg bekreftet på en telefonkonferanse onsdag ettermiddag med aksjeanalytikere at det kan bli aktuelt med nedskrivninger i andre kvartal dersom produksjonskuttet ikke er løftet.

– Det kommer helt an på hvordan vi vurderer sannsynligheten for å få gjenoppta full produksjon ved Alunorte, sa Brandtzæg i telefonkonferansen.

Både Alunorte-fabrikken og de tilhørende bauksittgruvene i Paragominas kjører nå for halv kapasitet. Det gjør også Alunortes naboanlegg, smelteverket Albras. Også verdien på andre smelteverk som er avhengige av ingrediensen alumina fra Alunorte, kan bli skrevet ned, ifølge Hydro.

Selskapet forhandler for tiden på spreng med myndighetene i Pará og miljømyndigheten Semas for å få lov til å gjenoppta full produksjon ved Alunorte. Forhandlingene med påtalemyndigheten Ministerio Publico har imidlertid brutt sammen, og er foreløpig ikke gjenopptatt.

– Vi er på et godt spor. men fortsatt er det usikkerhet knyttet til den endelige avgjørelsen om å bringe Alunorte tilbake til full produksjon, sa Brandtzæg under onsdagens resultatpresentasjon.

Verdt 30 milliarder

Informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro sier til DN at forretningsområdet Bauksitt og alumina, der Alunorte og Paragominas er den vesentlige virksomheten, har en regnskapsverdi på om lag 30 milliarder kroner. Han ønsker ikke å spekulere i hvor store nedskrivningene kan bli.

– Dette må vi kommet tilbake til dersom det blir aktuelt, og etter en eventuelt gjennomført beregning, sier Molland.

– Hva blir mest avgjørende i denne vurderingen?

– Dette blir en totalvurdering av forventet fremtidig inntjening i Alunorte og Paragominas, påvirket av hvor lenge Alunorte produserer på halv kapasitet, i tillegg til forutsetninger for markedspriser på råvarer og produkter, sier Molland.

– Vi må huske på at Alunorte har en veldig lang forventet levetid, noe som det må tas hensyn til når og hvis vi faktisk gjennomfører nedskrivningstesten, sa Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg i onsdagens telefonkonferanse.

– Vil bli overrasket

Hydro la onsdag frem resultater for første kvartal som viste en betydelig resultatbedring fra samme periode året før. Innenfor det kriserammede forretningsområdet i Brasil stupte imidlertid resultatet med 1,1 milliarder kroner, sammenlignet med foregående kvartal.

Analysesjef Lars-Daniel Westby i Sparebank 1 Markets beskriver inntrykket etter Hydros førstekvartalsrapport som «blandet», og har ikke vurdert mulighetene for nedskrivninger i detalj.

– Jeg vil bli overrasket dersom de velger å skrive ned Alunorte-verdier i andre kvartal, men dette er en beslutning selskapet og dets revisorer må ta. Eventuelle nedskrivninger vil uansett ikke ha effekter på inntjeningen og kontantbeholdningen i selskapet, sier Westby.

Naturlig vurdering

Analytiker Truls Kolsrud Engene i SEB legger vekt på at ledelsen i Hydro virker optimistiske med tanke på å komme frem til en enighet med brasilianske myndigheter om å gjenoppta full produksjon ved Alunorte.

– Men dersom produksjonskuttet blir langvarig og produksjonen blir lavere enn forutsatt er det naturlig at selskapet gjennomfører en slik nedskrivingstest i andre kvartal, sier han.

– Dette er så vidt jeg forstår en test man uansett gjennomfører i slutten av hvert år, og det er naturlig å fremskynde den dersom forutsetningene er drastisk endret, sier Engene.

Prisen på alumina har doblet seg den siste måneden og valutakurser har også beveget seg i en gunstig retning så langt i år. Engene peker på at dette er faktorer som vil slå positivt inn i en eventuell nedskrivingstest, og motvirke noe av den negative endringen relatert til lavere produksjonsvolum.(Vilkår)

– Vi har daglige forhandlinger med myndighetene i Pará
Hydrosjef Svein Richard Brandtzæg forteller hva selskapet nå gjør for å løse opp i Alunorte-problemene.
01:19
Publisert: