Den norske sesongjusterte PMI-indeksen avtok med 5,5 poeng til 43,3 og peker dermed mot en videre svekkelse av aktiviteten i industrien. Tall under 50 indikerer avtagende aktivitet i økonomien.

PMI-indeksen for norsk industri er basert på en spørreundersøkelse blant innkjøpssjefer og måler vareflyten i bedriftene. Undersøkelsen er et samarbeid mellom DNB og Nima.

Reverserte nesten hele juni-oppgangen

PMI-tallene svinger ofte mye fra måned til måned og er særlig usikre i juli, og tas derfor med en klype salt av de fleste økonomene. Likevel er det levnet lite tvil om at norsk industri også er hardt rammet av koronakrisen.

Det var særlig delindeksene for nye ordre og produksjon som trakk ned, men også sysselsettingsindeksen falt. Disse tre indeksene falt sammenveid med 6,3 poeng, og reverserte nesten hele oppgangen i juni, ifølge DNB og Nima.

Nye ordre falt betydelig

Produksjonsindeksen avtok med 6,7 poeng til 41,8 i juli. Det er klart over bunnen i mars og april, men indeksen er svært lav i et historisk perspektiv, skriver DNB og Nima i pressemeldingen.

Indeksen for nye ordre avtok med 8,8 poeng til 35,4 i juli, bare litt over bunnen i mars på 33,8. Sysselsettingsindeksen falt også.

Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 3,4 poeng til 55,2 i juli. En høy indeks betyr lang leveringstid. Ifølge DNB og Nima er lang leveringstid normalt assosiert med høy aktivitet, men nå reflekterer det trolig transportproblemer og mangel på deler. Tallene fra juli tyder på at problemene ikke øker like mye som før.

DNB Markets' seniorøkonom Kyrre Aamdal skriver i en kommentar mandag at juli-tallene er usikre ettersom flere industriselskaper reduserer eller stenger produksjonen den måneden. I tillegg har det vært mer variasjon mellom ulike sektorer innen industrien etter korona. Likevel:

– DNB PMI indikerer at det er en risiko for at industrisektoren har fortsatt å svekke seg. Hvis dette er tilfellet, kan det sette lønninger i industrien under press, skriver han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.