Industriproduksjonen i Norge i juni var ned 0,6 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,1 prosent, ifølge TDN Finans.

I tremånedersperioden fra april til juni økte industriproduksjonen med 0,7 prosent, sammenlignet med forrige tremånedersperiode. 

De siste tolv månedene har industriproduksjonen økt med 1,0 prosent. 

Bygging av skip og oljeplattformer samt ikke-jernholdig metall bidro mest til nedgangen fra mai til juni. I motsatt retning bidro nærings-, drikkevare- og tobakkindustrien i tillegg til kjemiske råvarer til å dempe nedgangen. 

SSBs sesongjusterte tall viser at industriproduksjonen nådde et vendepunkt i september 2016, og at trenden i aktiviteten har vært økende siden det. 

– Sentimentindikatorer for industrien indikerer at selskapene blir mer positive, og produksjonsveksten er forventet å bli gradvis bedre fremover, skriver økonomene i Handelsbanken Capital Markets i en oppdatering. (Vilkår)

Syr egen kjole til slottsmiddag
For å få avbrekk fra stortingsproposisjoner syr avtroppende stortingsrepresentant Karianne Tung (Ap) sine egne klær til hverdag og fest.
01:56
Publisert: