Norsk industriproduksjon gikk opp med 1,8 prosent i perioden november 2016 til januar 2017 sammenlignet med den foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

På månedsbasis, fra desember 2016 til januar 2017, var det ifølge SSB en «liten» oppgang på 0,2 prosent.

Maskiner og skip trekker ned

Oppgangen på 0,2 prosent i industrien kommer til tross for lavere aktivitet innenfor maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer. 

Næringsmiddelindustrien og næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til den totale økningen. 

Tremånedersøkningen på 1,8 prosent i industrien trekkes opp av data- og elektronikkindustrien, som så en økning i aktivitetsnivået på oppunder ti prosent. En nedgang i næringsmiddel- og drikkevareindustrien og papirindustrien dempet veksten i tremånedersperioden.

Svakere enn Europa

Kalenderjusterte tall fra SSB viser at norsk industriproduksjon falt med 1,9 prosent i løpet av de 12 månedene fra desember 2015 til desember 2016. Det var maskinindustrien som bidro mest til nedgangen. Industriproduksjonen i land innenfor eurosonen økte med 1,3 prosent i den samme perioden ifølge SSB, som viser til tall fra den europeiske statistikkbanken Eurostat. 

Olje og gass drar opp

Om man regner sammen utvinning, bergverk, industri og kraft sammen tilsvarer månedsendringen frem til januar 2017 en oppgang på 3,4 prosent, og tremånedersendringen en oppgang på 4,6 prosent. I denne kategorien bidro utvinning av råolje og naturgass til en økning i tremånedersperioden, opp 3,7 og 10,1 prosent.

Innenfor utvinningstjenester var det her en nedgang i produksjonen på 1,8 prosent i perioden november 2016-januar 2017 sammenlignet med den foregående tremånedersperioden. 

Denne sektoren ble blant annet rammet av lavere investeringsaktivitet i olje- og gassektoren, ifølge SSB. Norsk kraftforsyning hadde på si side en oppgang på 1,5 prosent i den samme perioden, mans bergverksdrift hadde en nedgang på 2,3 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Saus til hvit fisk: Bacon og løk-vinaigrette
Saus til hvit fisk: bacon- og løkvinaigrette
00:52
Publisert: