Det lille gruveselskapet Intex på Oslo Børs har i mange år jobbet med å utvikle nikkelressursene på Mindoro, Filippinenes syvende største øy. Det har vært strevsomt. 

Selskapet har blant annet slitt med at miljølisensen for prosjektet ble trukket tilbake av myndighetene, og har forsøkt å finne partnere for å utvikle nikkelen. Nikkelfunnet er ifølge Intex et av verdens største. 

Så sent som i august i fjor åpnet selskapet for å «endre strategisk fokus» fra å utvikle sitt eget funn på Minodor til også å lete etter andre muligheter slik at selskapet skulle diversifiseres – få flere ben å stå på.

Ikke lenger 20 mrd.

Nå ser det lysere ut for selskapet.

Ifølge en oppdatering til investorene på Oslo Børs torsdag formiddag har nemlig selskapet kuttet investeringsbehovet på prosjektet kraftig. Mens Intex tidligere anslo et behov for å investere 2,5 milliarder dollar, eller nesten 20 milliarder kroner, viser tester nå at ny teknologi vil redusere dette til 26–35 millioner dollar, eller 205–275 millioner kroner.

Det betyr at investeringene kuttes til rundt én prosent av det opprinnelige anslaget.

«Intex mottok nylig en rapport basert på laboratorietester med ny teknologi, som viser at produksjonen på Mindoro Nikkel kan være svært lønnsom med dagens nikkelpriser, både for limonitt og satellitt, som er de to viktigste bestanddelene i nikkelmalmen», skriver selskapet i meldingen til Oslo Børs.

– Dette gjør Mindoro mye mer attraktiv blant andre industrielle aktører, noe vi også bruker i kommunikasjonen med dem. Vi har akkurat returnert fra en reise til Asia hvor vi er i dialog med flere aktører. Den nye teknologien, hvor vi selger nikkelkonsentrat fremfor nikkel, har økt interessen fra ulike interessenter betydelig, sier styreleder Lars Christian Beitnes i Intex i meldingen.

Selskapet understreker fortsatt at det er usikkerhet rundt prosjektet, blant annet omkring nødvendige godkjennelser, politiske risiko, samt knyttet til teknologien - som ennå ikke er brukt i fullskala.

Intex anslår nå at det vil ha positivt driftsresultat selv om nikkelprisene skulle falle 30 prosent under dagens markedspris på om lag fire dollar per pund. 

Tester pellets

Intex melder torsdag også om vellykket testproduksjon av pellets til stålproduksjon for selskapet Ambershaw Metallics, der Intexc i dag eier 1/20, men har rett til å kjøpe seg opp til 51 prosent av aksjene i selskapet innen februar neste år.

– Investeringen i Ambershaw ligger an til å bli en betydelig suksess for Intex, sier Beitnes.

Det er som vanlig moderat handel i Intex-aksjen på børsen, men med 1,7 millioner kroner i handel er aksjen opp 17 prosent så langt torsdag. Så langt i år er imidlertid selskapet ned oppunder ti prosent.(Vilkår)

Kygo på premieren for "Stole the show"
Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo smiler for kameraene på den rød løperen under premieren på dokumentaren om han selv, "Stole the show" i New York.
01:12
Publisert: