Klokken tikker raskt for det kriserammede papirkonsernet Norske Skog. Obligasjonseierne har kun ni virkedager på å akseptere aksjonærenes redningsplan for selskapet. Uten nødvendig støtte går det mot konkurs for selskapet som har 2500 ansatte, hvorav rundt 940 i Norge.

– Norske Skog er vel nesten den eneste aksjen vi aldri har hatt noen posisjon i. Da vi startet opp i 2009 brukte vi Norske Skog som et skrekkeksempel på en døende industri, sier investor Jan Petter Sissener, som er grunnlegger og sjef i Sissener Kapitalforvaltning.

En konkurs vil i praksis bety at de pantsikrede obligasjonseierne overtar fabrikkene.

Sissener har kun fulgt krisen i Norske Skog fra sidelinjen, og ser ingen grunn til å ta noen posisjon i aksjen i dag.

– Aksjekapitalen er tapt, og det beste man som aksjonær kan håpe på er egentlig en tegningsrett, sier Sissener.

Tirsdag ettermiddag ble Norske Skog-aksjen handlet for 51 øre per aksje, noe som priser egenkapitalen i selskapet til drøyt 142 millioner kroner. Aksjen svingte kraftig på Børsen gjennom dagen, og var på det meste opp nesten ti prosent til 56 øre.

Tror kreditorene vil akseptere planen

Sissener understreker at det vil være veldig bra for skogbruksindustrien i Norge dersom man sikrer fortsatt drift av Norske Skogs fabrikker i Norge. Han tror også at det kan være i obligasjonseiernes interesse å komme til en løsning med aksjonærene fremfor å slå selskapet konkurs.

– Enhver løsning der selskapets virksomhet kan videreføres er det beste, både for aksjonærer og obligasjonseiere. For obligasjonseiere er det mange prosesser som vil være forenklet dersom man går med på aksjonærenes plan, sier Sissener.

Dersom obligasjonseieren velger å ikke gå med på styrets redningsforslag, blir de påført mye arbeid knyttet til en konkursprosess og salg av Norske Skogs fabrikker og eiendeler.

Vil kutte gjelden med seks milliarder

Mandag la styreleder Christen Sveaas og resten av det nye Norske Skog styret frem sin redningsplan for det kriserammede papirkonsernet. Forslaget innebærer blant annet at gjeld på seks milliarder kroner omdannes til egenkapital. Rundt 4,5 milliarder kroner kommer fra de usikrede kreditorene, og rundt 1,5 milliarder kroner kommer fra de sikrede kreditorene.

Etter omdanningen av gjeld blir selskapet eid 94 prosent av de sikrede kreditorene og fire prosent av de usikrede kreditorene. Dagens aksjonærer blir kraftig utvannet og vil etter omdanningen av gjeld kun eie to prosent av selskapet.

I tillegg foreslår styret at det hentes inn 400 millioner kroner med fortrinnsrett for de usikrede kreditorene og de eksisterende aksjonærene. Dette vil redusere de sikrede kreditorenes eierandel til 77 prosent.

Kun få dager på å sikre enighet

Dersom gjelden reduseres i tråd med styrets redningsplan vil de årlige rentekostnadene falle fra 600 til rundt 200 millioner kroner.

Kreditorer og aksjonærer i Norske Skog fikk mandag kun ti virkedager til å vurdere forslaget.

Christen Sveaas og Norske Skog-styret varslet om den nye redningsplanen tirsdag morgen i forrige uke. Senere samme dag kom sjokkbeskjeden om at selskapets pantsikrede långivere hadde mistet tålmodigheten og tok kontroll over Norske Skogs syv fabrikker.(Vilkår)

– Aksjonærene vil bli sittende igjen med nesten ingenting
- Med mindre vi får noe kluss på oppløpssiden så betyr dette at vi kommer til å få en løsning. DNs kommentator Bård Bjerkholt kommenterer redningsplanen til Norske Skog
02:11
Publisert: