– Målet er kostnadsforbedringer på 450 millioner kroner, og ambisjonen er å gjennomføre tiltak i 2018, med full effekt fra 2019, sier Tines kommunikasjonsdirektør Lars Galtung.

Noen av innsparingene deriblant konsulentbruk blir tatt inneværende budsjettår, men det gjøres også strukturvurderinger av industrivirksomheten. Tine bekrefter at disse strukturendringene kan føre til nedbemanninger.

– Vi kan ikke si noe konkret om årsverk ennå, tilføyer Galtung.

Tidligere i høst ble det varslet organisasjonsendringer der innovasjonsavdelingen blir slått sammen med markedsavdelingen og forretningsutvikling.

Nå gjøres en større kartlegging av funksjonene til 800 ansatte som jobber i avdelingene som er direkte berørt. Også blant de øvrige avdelingene i Tine med 3700 ansatte vurderes tiltak.

– Det blir også en gjennomgang av kapasitet og kompetanse i de andre delene av konsernet som ikke er direkte berørt av organisasjonsendringene.

Siden 1990 har Tine gått fra 120 til 30 produksjonsanlegg og denne utviklingen ser ut til å fortsette.

– Er det mulig å gjøre Tine mye mer effektivt?

– Det ser vi på nå, men vi kommer ikke bort fra at kyrne bor der de bor. Hvis vi gjør noe med anleggene, så blir det lengre vei inn med melken. Strukturen må være hensiktsmessig for å håndtere ferskvarer og ha kortest mulig vei til butikk.

Asko har tidligere ønsket å overta Tines distribusjon av melk, men dette er ikke en aktuell problemstilling i denne runden.

Flagger ut Jarlsberg

Det er spesielt to markedsforhold som gjør at industrikonsernet nå tar grep gjennom planen «Tine 2020»:

  • Forbruket av søtmelk er fortsatt synkende. Fallet i det som er en av Tines viktigste volumprodukt som melk og juice er på 4 prosent målt i volum så langt i år.
  • Tine mister eksportstøtten for Jarlsberg frem mot 2020. Det fører til at eksportproduksjonen av Jarlsberg sannsynligvis flagges ut til Irland, og at det må skaffes avsetning for melkevolumet på 90 millioner liter.

– Vi taper i volum og verdi, og det tar vi nå konsekvensen av.

Må bli bedre på innovasjon

Tine-ledelsen har kommet til en erkjennelse av at selskapet ikke har vært god nok på nyskapning og har allerede varslet endringer i innovasjonsarbeidet.

– Vår viktigste oppgave frem mot 2020 blir å styrke innovasjonen. Det blir grunnsteinen vår. Tine skal bli bedre tilrettelagt behovet til handelen og forbrukerne når vi rydder i organisasjonen. Det betyr ikke bare kutt, men også en styrking av noen funksjoner.

Tine har de siste årene gjennomgått kostnadsprogrammet Styrk som har gitt 850 millioner i årlige kostnadsbesparelser.

– Våre kostnader øker mer enn inntjeningen. Det er vanskelig å tilpasse kostnadene når vi har fall i store volumprodukter, og derfor er det behov for et nytt kostnadsprogram, sier Galtung.(Vilkår)