Kjøperen av Norske Skogs papirfabrikker skulle ha vært klar for to måneder siden, men fortsatt forhandles det på spreng for å få en endelig avtale i havn. Investor Jens-Ulltveit Moe er en av budgiverne i den pågående auksjonen og kan ikke forstå hvorfor prosessen har tatt så lang tid. Da DN snakket med ham i midten av mars, trodde han kjøperen ville være kjent i løpet av få dager.

– Jeg har ikke hørt så mye om fremgangen i prosessen og vet ikke hvorfor det tar så lang tid å finne en ny eier. Siden selskapet ennå ikke har annonsert en vinner i budprosessen, må det jo fortsatt være noe som foregår, eller noe man fortsatt forhandler om, sier Jens Ulltveit-Moe.

Den 19. mars meldte DN at investor kroner for papirkonsernet.

Venter på avklaring

Ulltveit-Moe sa den gang at han ser store verdier i Norske Skogs satsing på bioenergi og at han ønsket å utvikle selskapet mer i denne retningen.

– Er den grupperingen du leder fortsatt med i konkurransen om å kjøpe Norske Skog?

– Det vil tiden vise, sier Ulltveit-Moe.

Ifølge den opprinnelige planen skulle kjøperen av Norske Skog ha vært klar i begynnelsen av mars. Jens Ulltveit-Moe ønsker ikke å spekulerer i hvorfor prosessen har dratt så langt ut i tid.

Er det negative overraskelser i selskapets balanse som har ført til at forhandlingene er blitt mer langvarige?

– Nei, det vil jeg ikke tro. Jeg vil heller tro at det var motsatt. Det har vært veldig gode priser på papir i første kvartal, og jeg tror heller at dette vil utgjøre en positiv overraskelse, sier Ulltveit-Moe.

Beste marginer på ti år

Han viser blant annet til at den finske papirgiganten Stora Enso i april sendte ut et positivt resultatvarsel.

Stora Enso varslet i midten av april markedet om at driftsresultatet i første kvartal ville bli langt bedre enn ventet. Papirgiganten kunne fortelle at resultatet ville bli 89 millioner euro, eller drøyt 860 millioner kroner, bedre enn selskapet hadde anslått to måneder tidligere.

– Det gode prismiljøet for papir og papp, ble listet som den viktigste grunnen i børsmeldingen fra Store Enso.

Sist fredag la selskapet frem de endelige kvartalstallene som viste at driftsresultatet steg med 72 prosent til 369 millioner euro, sammenlignet med samme kvartal året før.

Innenfor papirdivisjonen, som blant annet produserer publikasjonspapir, meldte Stora Enso om de beste driftsmarginene på ti år. For hele konsernet var avkastningen på sysselsatt kapital på 17,7 prosent, det høyeste nivået siden år 2000.

«En komplisert prosess»

Stora Enso-aksjen har steget rundt 28 prosent siden 9. februar, og er opp over 50 prosent det siste året.

DN skrev i begynnelsen av april at det har vært et markant prishopp på avispapir hittil i 2018, og at dette kan ha gjort det vanskeligere å fastsette en pris på Norske Skog.

Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog ønsker ikke å tidfeste når selskapet nå venter en kunngjøring av hvem som blir den nye eieren av det tradisjonsrike papirkonsernet.

– Vi sender melding når vi har noe å meddele, sier Dybevig til DN.

– Kan dere si noe mer om hvorfor det drøyer så mye?

– Som tidligere meddelt er dette en komplisert prosess med mange aktører involvert som krever stor grad av juridisk presisjon, sier Dybevig.

Tøffe forhandlinger

Tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt, som nå er styreleder i Norske Skog as, viser til Dybevigs svar og sier at han ikke har mer å legge til.

Under lanseringen av Norsk Restruktureringsforum i midten av april snakket Norske Skog-sjef Lars Sperre ut om de tøffe forhandlingene med selskapets kreditorer. I presentasjonen beskrev Sperre blant annet kreditorene som «aggressive» og «ekstremt kyniske».

Han var selv med på å forhandle om en refinansiering i over ett år uten å komme frem til en enighet. Rett før jul meldte det børsnoterte konsernet Norske Skogindustrier asa oppbud.

Konkursboet Norske Skogindustrier ledes nå av bostyrer Tom Hugo Ottesen, men han besvarte onsdag ikke DNs henvendelser. (Vilkår)

Kriserammede papirkonsernet Norske Skog
Det kriserammede papirkonsernet Norske Skog har nå kun én uke på å unngå konkurs. Ved Norske Skog Saugbrugs i Halden er den pågående krisen i selskapet et hyppig diskusjonstema.
01:32
Publisert: