Papirprodusenten Norske Skog kjemper for å overleve. Mens det kriserammede selskapet har forhandlet med sine långivere for å få på plass en ny finansieringsløsning, har det ventet med å offentliggjøre den fulle regnskapsrapporten til Oslo Børs. 

Onsdag morgen, et døgn før selskapets aksjonærer er kalt inn til ekstraordinær generalforsamling, la Norske Skog endelig frem regnskapsrapporten for andre kvartal. 

Den viste at Norske Skog gikk hele 543 millioner kroner i minus før skatt i andre kvartal. Det kommer på toppen av et underskudd før skatt på 263 millioner kroner forrige kvartal.

Resultatet er inklusive nedskrivninger av eierandelen i Malaysian Newsprint Industries, et selskap der Norske Skog eier 1/3. Selskapet søkte konkurs tidligere i sommer. 

Netto rentebærende gjeld økte med 200 millioner kroner fra utgangen av første kvartal til 6,6 milliarder kroner som følge av svakere norsk kroner mot euro. 

Selskapet, som sliter med høy gjeld etter lånefinansierte oppkjøp, og tøffe markeder for sine hovedprodukter avis- og magasinpapir, hadde tidligere varslet om enkelte nøkkeltall.

Blant annet var bruttoresultatet i andre kvartal på 190 millioner kroner, fra 158 millioner kroner kvartalet før.

Norske Skog sier det har hatt normal drift ved sine anlegg i Australasia, mens vedlikeholdsstans ved fabrikkene og høyere priser på returpapir, altså brukt papir som resirkuleres og inngår i produksjonen av nytt papir, påvirket resultatet ved de europeiske fabrikkene negativt. 

Ser løsning

Norske Skog har havnet i en alvorlig krise etter store lånefinansierte oppkjøp og tøffe markeder for hovedproduktene avis- og magasinpapir. Egenkapitalen er tapt og gjelden skyhøy. 

Selskapet har lenge kjempet for å få på plass en refinansiering der gjelden reduseres og Norske Skog igjen har nok egenkapital. I en melding sent fredag kveld opplyste Norske Skog og dets rådgivere at det hadde hatt "betydelig fremgang" i arbeidet med å finne en løsning på krisen. Et forslag til omforent løsning, med støtte fra de viktigste obligasjonseierne, var ventet tidlig denne uken.

– Diskusjonene mellom de største obligasjonseierne har materialisert seg i et revidert forslag fra de største obligasjonseierne. Å fremlegge et slikt transaksjonsforslag krever en omfattende dokumentasjon, som rådgiverne nå trenger noe mer tid på å ferdigstille, sa kommunikasjonssjef Carsten Dybevig i Norske Skog til DN søndag.

Christen Sveaas har kjøpt seg opp til å bli Norske Skogs største aksjonær. Torsdag skal det velges nytt styre i selskapet.
Christen Sveaas har kjøpt seg opp til å bli Norske Skogs største aksjonær. Torsdag skal det velges nytt styre i selskapet. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Seniorene seirer

Norske Skog har en gjeld på i overkant av seks milliarder kroner. Eierne i selskapets seks obligasjonslån har ulike interesser, og det er blant annet kampen om rekkefølge i køen for å få betalt som gjør refinansieringen av selskapet vanskelig. 

En refinansiering vil dessuten innebære at mye av gjelden gjøres om til aksjer, og spørsmålet er derfor også hvem som vil sitte med de største eierandelene i Norske Skog.

Nesten halve Norske Skogs obligasjonsgjeld er i det viktige pantsikrede lånet på 290 millioner euro, eller 2,7 milliarder kroner. Disse långiverne står først i køen, og har pant i blant annet de fleste av selskapets fabrikker og eiendeler. 

Selv om Norske Skog i begynnelsen av august også fikk et kriseløsningsforslag fra de såkalte «junior»-kreditorene, de som eier i obligasjonslån uten pantesikkerhet, opplyser Norske Skog nå at det er forslaget fra «seniorene» selskapet forholder seg til.(Vilkår)

Se trailer: ”What Happened to Monday?”
01:38
Publisert: