Aker-aksjen nådde fredag 600 kroner for aller første gang. Oppturen for Kjell Inge Røkkes børsnoterte investeringsselskap er formidabel: Siden i fjor sommer er aksjekursen mer enn doblet. Det betyr at verdien av Røkkes Aker-aksjer er på 30 milliarder kroner.

Kursoppgangen i Aker-aksjen har sammenheng med kursoppgangen i oljeselskapet Aker BP, en oppgang som er drevet av høyere oljepris. Aker BP er nå det fjerde mest verdifulle selskapet på Oslo Børs.

Aker BP forsvarer Aker-prisen

Aker eier 40 prosent av Aker BP, og denne aksjeposten er verdt 46 milliarder kroner. Samtidig er hele Aker priset til 44 milliarder kroner, altså lavere enn verdien av denne ene aksjeposten i Aker BP.

Det betyr at de øvrige store børsnoterte aksjene som Aker eier – Aker Solutions, Ocean Yield, Kværner og Akastor – får man gratis med på kjøpet hvis man kjøper Aker-aksjer.

Aker eier i tillegg blant annet Aker Biomarine, noen mindre børsnoterte selskaper, et oljeeventyr i Ghana det er knyttet store forventninger til, eiendom på Fornebu og litt annet smårusk. Verdien av disse eiendelene er omtrent identisk med gjelden i Aker.

Rabatt

Aker-aksjen handles med en betydelig rabatt sammenlignet med den reelle underliggende verdiene. At det er en slik rabatt er ikke urimelig, gitt at det koster noen kroner årlig å drive Aker. Meglerhusene Pareto Securities og Nordea Markets mener begge at en rabatt på 15 prosent på underliggende verdier er rimelig.

Basert på verdijustert egenkapital og aksjekurs ved utgangen av første kvartal var Aker-aksjen priset med 30 prosent rabatt.

Fredagens sluttkurs endte på 595 kroner.(Vilkår)

Meretes utvalgte: På toppen i Soave
Det finnes god og kjedelig soave. Pieropan lager en av de aller beste.
01:16
Publisert: