Tirsdag morgen la Kjell Inge Røkke-dominerte Aker frem sitt resultat for fjerde kvartal. Rapporten viser at selskapets netto verdijusterte egenkapital økte med 15 prosent i kvartalet. For 2016 som helhet økte selskapets verdijusterte egenkapital med 69 prosent. Samtidig kan Aker opplyse at det vil utbetale et utbytte som ikke har vært høyere siden 2006. 

Dette til tross for at 2016 var et krevende år. 

I et brev til aksjonærene viser Aker-sjef Øyvind Eriksen til at svingningene oljeprisen var høy ifjor, men at prisen for et fat med olje har doblet seg på ett år. Eriksen har nå inntrykk av at mer balanse mellom tilbud og etterspørsel skaper en optimisme i oljemarkedet. 

– Å forutse oljepriser er imidlertid vanskelig. Vi har prøvet og feilet mange ganger. Nå tar vi en annen tilnærming. I stedet for å spekulere i et skift i oljemarkedet, oppfordrer vi våre olje- og gasselskaper til å forberede seg på videre svingninger i markedet, skriver Eriksen. 

Han mener selskapene bør rette oppmerksomheten mot det de kan kontrollere. 

– Konkurransekraft i olje- og gassektoren dreier seg i hovedsak om å ha lavest kostnader per fat, understreker Aker-sjefen. 

Åpne for nye allianser 

På tross av det Eriksen kaller «uheldige» markedsforhold de siste par årene, er Akers langsiktige utsikter for olje- og gassektoren uendret. 

– Risikoen ved å investere i sykliske industrier er godt kjent for Aker. Vårt tankemønster er å gjør kortsiktige tilbakeslag om til langsiktige muligheter, påpeker han. 

Akers oljerelaterte selskaper har hatt en god progresjon den siste tiden, ifølge Eriksen. Likevel viser han til at det er mye som kan gjøres hva gjelder konkurransedyktighet gjennom strukturelle kostnadsforbedringer og nye selskapsmodeller. 

– Vi forblir åpne for å inngå nye allianser og transaksjoner, skriver Eriksen. 

Eriksen sa i et intervju med DN rundt nyttår at det kom til å bli flere transaksjoner for Aker-selskapene i 2017. Så langt i år har Aker, sammen med John Fredriksen, lagt planer for å restrukturere gjelden til kriserammede Farstad Shipping og slå dette offshorerederiet sammen med Aker-kontrollerte Solstad Offshore og Fredriksen-kontrollerte Deep Sea Supply.

Forventer lavt aktivitetsnivå 

Også styret i Aker viser til at oljeservicebransjen er under press som følge av nedskjæringene i lete- og produksjonsvirksomhet drevet av olje- og gasselskaper. 

– Aker forventer at aktivitetsnivået vil holde seg lav også i 2017, etter som oljeselskapene vil være varsom med nye investeringer før oljeprisen viser en vedvarende oppgang, skriver styret i sin beretning. 

Derfor vil selskapets porteføljeselskaper innen olje- og gassektoren fortsette å redusere kostnadene i takt med aktivitetsnivået, men samtidig styrke sin konkurransekraft gjennom økt produktivitet, effektivitet og ved å inngå strategiske partnerskap og allianser, heter det. 

– Kostnadsreduserende tiltak og økt operasjonell effektivitet på tvers av bransjen har brakt ned «break-even-kostnadene» for offshoreprosjekter, noe som kan resultere i at flere prosjekter blir iverksatt på kort til mellomlang sikt, skriver styret. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Huawei P10 førsteinntrykk
Vi deler våre førsteinntrykk av Huaweis nye toppmodell.
02:20
Publisert: