– Industrien opplever medvind fra alle kanter. Hele verdensøkonomien vokser godt og vi går inn i 2018 med et friskt driv, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Hun var invitert til DNBs industrikonferanse tirsdag på Operahuset i Oslo for å snakke om makrobildet. Hun forteller om en gryende optimisme i norsk industri, som har forventninger om økende ordretilgang og produksjonsvekst.

Rekordlav rente og tiltagende investeringslyst

– Det viktigste for oss her hjemme er at både eurosonen og Sverige går veldig godt sammenlignet med hva som er normalt for deres økonomi, påpeker Haugland i DNB Markets.

Det er ikke bare industribedrifter som leverer til verdensmarkedet og oljesektoren som har grunn til å være optimistiske, ifølge sjeføkonomen. For industribedriftene som leverer til det norske markedet er det også god grunn til å se positivt på utsiktene.

– Her hjemme er renten rekordlav og vi har tiltagende investeringslyst blant fastlandsbedriftene, som gir etterspørsel etter blant annet utstyr og maskiner. I tillegg så ser vi at forbruket har tatt seg opp og det gir etterspørsel etter forbruksvarer, sier Haugland.

«Boligprisene fortsetter å falle»

Men det er ett lite skjær i sjøen for dem som har knyttet seg til boligmarkedet.

– Boligprisene faller og de kommer til å fortsette å falle gjennom dette året, og det kommer til å gi nedgang i boligbyggingen. Men vi tror ikke dette kommer til å gi et dramatisk utslag for den norske økonomien, tvert imot tror vi at vi kan hilse det velkommen med tanke på de langsiktige ubalansene som kunne bygd seg opp ved en tidligere sterk oppgang i boligprisene, opplyser Haugland.

Risiko for brå korreksjon

Hun trekker frem at bak den sterke veksten i økonomien ligger kraftige sentralbankstimulanser som gir billig og rikelig tilgang på kreditt.

– Tiden for ultraekspansiv pengepolitikk nærmer seg slutten. Når sentralbankene snur, noe de kommer til å gjøre snart, er det en risiko for en brå korreksjon i finansmarkedene, sier sjeføkonomen.

Det er derimot ikke hovedscenarioet til Haugland og DNB Markets.

– Vi tror at ting kommer til å bli litt mindre gunstig i finansmarkedene og dempe veksten noe, men det er en risiko for at det kan skje bråere enn det vi legger til grunn. (Vilkår)