Gruveselskapet Nussir i Finnmark ber investorer om en halv milliard kroner for å utvikle verdens første elektrifiserte gruve.

Regjeringen ga nylig gruveselskapet Nussir en omstridt tillatelse til å starte kobbergruve med sjødeponi ved Repparfjorden i Vest-Finnmark. Reindriften og miljøvernere frykter gruven og deponiet kan skade fisk og ødelegge for reindriftsnæringen, mens selskapet mener de kan utvikle en svært miljøvennlig gruve uten karbonutslipp.

– Vi sender nå søknad til Enova om å bli verdens første gruve som har 100 prosent elektrisk drift. Det gir en ekstra kostnad på 200–300 millioner kroner, og vi håper å få 50 prosent støtte, sier administrerende direktør Øystein Rushfeldt i gruveselskapet Nussir.

– Fyrtårn

Selskapet planlegger å investere minst én milliard kroner for å utvinne Norges største forekomst av kobber i en underjordisk gruve i Kvalsund kommune sørøst for Hammerfest. Elektrifisering vil øke kostnadene med ytterligere 300 millioner til 1,3 milliarder kroner, men er viktig for å få en mest mulig miljøvennlig og effektiv drift, mener Rushfeldt.

– Vi blir den gruven i verden med lavest klimautslipp. Vi kan bli et fyrtårn på klima, og det burde løftes frem av miljøbevegelsen, for å presse andre gruver i verden til å følge vårt eksempel, sier Rushfeldt.

Selskapet markedsfører i en ny presentasjon kobbergruven som en miljøvennlig gruve, som «bidrar til det grønne skifte» ved å utvinne kobber som trengs i produksjon av mer klimavennlige løsninger.

– Vår produksjon av kobber er nok til å elektrifisere resten av den norske bilparken på 2,6 millioner personbiler i løpet av de neste ti årene, sier Rushfeldt, som har jobbet i ti år for å realisere planene.

– Som å putte leppestift på en gris

Miljøbevegelsen er delt i synet på kobbergruven. Mens Bellona mener gruven er nødvendig for å møte etterspørselen etter mer kobber til miljøvennlig teknologi, er Natur og Ungdom fortsatt mot gruvedriften.

– Elektrifisering gjør ikke prosjektet mer spiselig, selv om maskinene går på strøm. Gruven vil fortsatt dumpe 30 millioner tonn gruveslam i Repparfjorden. Det blir som å putte leppestift på en gris. Grisen er fortsatt en gris, sier leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

Elektrifisering gjør ikke prosjektet mer spiselig, selv om maskinene går på strøm. Gruven vil fortsatt dumpe 30 millioner tonn gruveslam i Repparfjorden
Gaute Eiterfjord

Nussir utfører sammen med konsulentselskapet SRK en mulighetsstudie som skal legges frem for investorer etter sommeren. Planen er å hente inn rundt en halv milliard kroner i en emisjon i løpet av andre halvår, og låne resten av pengene i banken. Selskapet vil la investorene bestemme om de ønsker børsnotering.

Håper på emisjon

– Vi har ute følere i kapitalmarkedet og følger opp investormiljøer. Vi kan låne en del penger i banken og hente resten i en emisjon vi håper å få på plass i andre halvår, sier Rusfeldt.

Planen er å starte drift i gruven ved årsskiftet 2022–2023. Både miljøvernere, fiskere og reindrift har varslet at de gå til søksmål og aksjonere med sivil ulydighet og lenkegjenger mot gruvedriften.

Selskapet behøver en kobberpris på 4000 dollar per tonn for å gå med overskudd, mens kobberprisen i dag er på 6500 tonn og forventes å stige noe i årene fremover.

Må man være utadvendt for å bli en god sjef? Hør podkast:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.