Det industrielle investeringsselskapet Arendals Fossekompani vedtok på sin ordinære generalforsamling torsdag å dele ut alle sine aksjer i Kongsberggruppen som utbytte, ifølge en melding.

Før utdelingen eier Arendals Fossekompani 9.552.796 aksjer, som tilsvarer 7,96 prosentene av aksjene i Kongsberggruppen. Investeringsselskapet vil derfor passere flaggegrensen på fem prosent som følge av utdelingen.

Kongsberggruppen-aksjen avsluttet til kurs 199,4 kroner på Oslo Børs torsdag. (DN)(Vilkår)