– Jeg har vært på konferanse med 900 industrifolk. Ikke én klaget. Alle sier «klart det hjelper» med svak kronekurs – i litt varierende grad. Og det har jo vart i årevis, sier Knut E. Sunde.

– Hvilke bransjer er mest begeistret?

– Begeistringen er der jevnt over. Men selvsagt er det særlig dem med helnorske innsatsvarer og stor eksportandel, slik som oppdrett og treforedling. De får maksimal effekt.

– Hva med dem som har stort behov for import av innsatsvarer?

– De får et litt mindre dytt. Det er flere av dem – bedrifter som bearbeider metaller eller bruker ulike kjemiske tilsetninger.

– Men hvorfor kan du stadig glede deg over svak krone. Alle forventningsbarometrene for norsk økonomi peker jo opp?

– Det er oftest tre forklaringer: Internasjonal økonomisk krise, oljepris opp eller ned eller usikkerhet som får investorer til å flykte fra små valutaer. Jeg synes ikke oljepris holder som årsak etter flere år med svak kurs. Makroøkonomene har masse synspunkter og forklaringer, store boliginvesteringer flyr også rundt. Men Norge er tross alt en liten kork på verdenshavet. Vi får glede oss så lenge det varer.

– Uansett – driver ikke både eksport- og importbedrifter valutasikring som demper effektene?

– Sikring og swapper kan hjelpe på kort sikt, effekten fortar seg når kurstilstanden varer. Så går det an å spørre hvorfor eksportveksten ikke har vært større med svak kronekurs. Svaret er at det internasjonale prispresset er kolossalt, har vært det siden finanskrisen. Det hadde gått verre uten kursen.

Oppdrett tjener på svak krone dnPlus

– Turistene da, har Norsk Industri ingen omsorg for deres kjøpekraft ute?

– Industrien verdsetter at norske forbrukere tar litt av støyten. Vi takker alle for bidraget – for innsatsen for å trygge norske arbeidsplasser.(Vilkår)

Går det an å få boliglån på to minutter i DNB? Se hvordan det gikk da DNs journalist testet
02:03
Publisert: