Nærings- og fiskeridepartementet gir driftskonsesjon for den omstridte gruvedriften på Nussir-feltet i Kvalsund i Finnmark.

Gruvedriften har fått mye kritikk, blant annet for planene om å lagre gruveavfallet på bunnen av Repparfjorden.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kobbergruveprosjektet anses som kontroversielt blant annet i Sametinget og i Norske Samers Riksforbund (NSR) på grunn av konsekvensene det vil ha for den samiske reindriften og miljøet.

Isaksen sier gruveprosjektet berører to reinbeitedistrikter og understreker at reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktig i departementets vurdering av søknaden.

Går mot Sametinget

De har gjennomført konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikter og Sametinget, men har ikke kommet til enighet med Sametinget i konsultasjonene.

Leder Runar Myrnes Balto i NSR er svært skuffet over vedtaket. Han understreker at Venstre, som sitter med miljøministeren, fortsatt har mulighet til å endre kurs.

– Det er ganske tydelig at denne saken, med deponi av gruveslam i en nasjonal laksefjord, er en katastrofe for miljøet. Venstre som miljøparti ser ut til å få en siste mulighet til å styre landet unna denne katastrofale tabben. Vi må fortelle dem om denne muligheten og bidra til at de får styrke bak kravene sine i regjeringen, sier Balto.

Ba om ny vurdering

En rekke miljøorganisasjoner samt alle ungdomspartiene utenom Unge Høyre og FpU har tidligere bedt om en ny vurdering av prosjektet i Stortinget, noe klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har avvist.

Isaksen mener gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord.

– Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsministeren.

Raser mot regjeringen

Natur og Ungdom reagerer sterkt på departementets avgjørelse.

-Det er en helt hinsides avgjørelse av departementet og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Alle miljøfaglige råd tilsier at dette vil være svært alvorlig for livet i Repparfjord, men regjeringa bare kjører på. Dette er en miljøkatastrofe! - sier Jørgen Næss Karlsen, nestleder i Natur og Ungdom ifølge en pressemelding.

Ikke minst går naturvernerne ut mot at Nussir har fått utslippstillatelse til å dumpe 30 millioner tonn avfall i Repparfjord, som blant annet Havforskningsinstituttet har frarådet.

-Her viser regjeringen at de på ingen måte bryr seg om natur og miljø. Repparfjord er en nasjonal laksefjord, og er gyteområde for kysttorsk. Å dumpe 30 millioner tonn giftig avfall i fjorden er farlig, korttenkt og gammeldags. Dette er uholdbart! - sier Elise Sørensen, leder i Finnmark Natur og Ungdom

Ny Alta-sak

Om gruva blir en realitet er det mange som har varslet at de vil bryte loven for å stoppe prosjektet. I 2016 aksjonerte over 100 stykker mot Engebøgruva i Sogn og Fjordane, og da ble det gitt over en million kroner i bøter. Nå rasles det med lenker igjen, og det dras paralleller til Altasaken som var på 70- og 80-tallet.

-Om de begynner å bygge gruva vil vi lenke oss fast og stoppe det. Gruva og dumpinga i fjorden vil volde mye større skade enn det å bryte loven vil. Det mener 2900 individer som har skrevet seg opp på lista og sagt seg villige til å bryte loven - fortsetter Næss Karlsen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Harrison Ford refset Donald Trump
På World Government Summit i Dubai, kritiserer Ford verdensledere som ikke tar klimatrusselen på alvor, blant annet egen president.
01:16
Publisert: