– For 2020 som helhet er det for tidlig å anslå de totale konsekvensene av viruset og av ustabile markeder, sier Kværner-sjef Karl-Petter Løken.

Oljeservice- og leverandørkonsernet Kværner, som leverer installasjoner til oljenæringen, la mandag frem en omsetning på 2,13 milliarder kroner i første kvartal, så vidt opp fra 2,12 milliarder i samme periode i fjor. Driftsresultat før avskrivninger (ebitda) falt fra et overskudd på 129 millioner kroner i fjor til minus 128 millioner kroner i år.

Krisen i oljebransjen har også skyllet inn over Kværner som merker fallende aktivitet, utsatte prosjekter og har måttet sende hjem store deler av arbeidsstyrken.

Nesten halvparten sendt hjem

Totalt har selskapet permittert 225 ansatte.

– Det er knyttet til at aktivitetsnivået på Verdal er hardere rammet enn på Stord når det gjelder våre egne ansatte, sier konsernsjef Løken, som viser til konsernets to verft i Norge.

Permitteringene kommer i hovedsak som følge av at den planlagte utbyggingen av det Aker BP-opererte Hod-feltet nå er satt på vent – et prosjekt Kværner håpet å få.

I tillegg har selskapet sendt hjem over 3000 innleide norske og utenlandske arbeidere.

– Vi sendte hjem nesten 1500 innleide på et døgn i mars for at vi skulle jobbe sikkert. Vi kunne ikke ha så mange mennesker som jobbet tett sammen. Vi vil prøve å ta dem inn igjen. Vi har lagt vekt på å opprettholde god kontakt med dem som ble sendt hjem, sier Løken.

– Blir det flere permitteringer?

– Det ser vi ikke bort ifra. Vi må tilpasse kostnadene våre etter aktivitet og inntjening, sier han.

Som følge av permitteringer og reduksjon av egne ansatte, samt innleide, har arbeidsstyrken til Kværner nær halvert seg fra tidligere 6360 til 3279 personer.

Utsetter prosjekter

Resultatfallet skyldes blant annet at 101 millioner kroner er satt av til kostnader knyttet til koronatiltak, såkalte avsetninger. Fremtidige prosjekter bremser opp for konsernet.

  • Ordreinntaket var på 1,2 milliarder kroner i løpet av første kvartal 2020. For et år siden var ordreinntaket på 1,7 milliarder kroner. Inntaket i årets første kvartal er hovedsakelig knyttet til vekst i eksisterende prosjekter og noe tidligfasearbeid knyttet til prospekter.
  • Ordrereserven endte på 7,2 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. For et år siden var ordrereserven på 10,2 milliarder kroner.

Flere oljeselskapet har utsatt oppstart av ventede prosjekter.

– Vi oppfatter at mange potensielle kunder sitter og avventer å ta tunge investeringsbeslutninger som kan bli utløst hvis rammebetingelsene forbedres. Det er selvsagt viktig for leverandørindustrien at kundene har grunnlag for å beslutte start av nye prosjekter raskt, sier Løken.

Det viktigste tiltaket oljeindustrien har fremmet gjennom bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er at selskapene skal få utgiftsføre investeringer over ett år i stedet for seks år slik som nå. Dermed vil selskapene får fradrag fra investeringskostnader det året de gjøres, og således motivere til nye investeringer.

Mener aktiviteten blir lav

Analytiker Frederik Lunde i Carnegie sier aktiviteten vil være lav fremover, men at det er et lite håp for at det kan komme forskutterte fradrag på investeringer slik bransjen kjemper for. I så fall vil landingen bli mykere, mener analytikeren.

Frederik Lunde.
Frederik Lunde. (Foto: Elin Høyland)

Dersom oljeprisen holder seg rundt dagens nivåer på 20 dollar fatet over lengre tid, mener Lunde at man vil se et helt annet og mye mindre Kværner.

– De bør vurdere delvis nedleggelse for å beskytte aksjonærenes verdier, sier han.

Må tilpasse utgiftene

– Vurderer dere det?

– Vi gjør vårt beste for å holde fremdrift innenfor de prosjektene vi har gående på verftene våre, men selvfølgelig med redusert mannskap i og med at vi har sendt hjem så mange som vi har. Så tilpasser vi utgiftene våre i forhold til det vi har av inntekter, sier Kværner-sjefen.

Finansdirektør Idar Eikrem tilføyer:

– Hele leverandørindustrien er avhengig av at det kommer nye prosjekter for å få aktivitet og uten nye prosjekter vil det bli betydelig overkapasitet i Norge som det må gjøres noe med.

– Var det et ja? Vurderer dere delvis nedleggelse?

– Det er for tidlig å konkludere på dette. Nå må vi se hvilke stimuli og tiltak som kommer fra myndighetene og hvilke selskaper som går videre med sine planer. På bakgrunn av dette vil vi evaluere hvilken kapasitetsutnyttelse dette vil gi og hvilke grep som eventuelt er riktige, sier Løken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.