– Nei, hva skal jeg si? Det går helt greit, sier Leif Hübert (56) når han, som vanlig noe motvillig, går gjennom foregående års resultater.

Stål, verft, hyttetomter og aksjer

Det startet med grossistvirksomhet i stål i 1929, og det er fortsatt stål og metaller som utgjør det alt vesentligste av konsernets omsetning som i fjor havnet på 1741 millioner kroner – vel 100 millioner lavere enn i 2016.

Det er drøyt tre år siden Hübert sikret seg 50 prosent av Norsk Stål-konsernet som følge av at den svenske stålgiganten SSAB ble tvunget av Europakommisjonen til å selge det etter oppkjøpet av Ruukki Norge. Senere samme år kjøpte Hübert den andre halvparten fra den indiske giganten Tata Steel, en av de største stålprodusentene og -grossistene i verden. Norsk stål har nær 280 ansatte og er størst i Norge innen blant annet offshore og er store innen skipsbygging, vei og broer, energi og havbruk.

– Det er litt tilfeldig at omsetningen sank noe der. Det handler gjerne om noen store kontrakter og slikt som svinger fra år til år. Men det ser veldig greit ut så langt i år, sier han.

Regnskapet viser at Norsk Stål fikk et resultat på 24 millioner kroner i fjor. Det er en dobling fra 2016, men det er andre deler av virksomheten som bidrar mer til bunnlinjen. Datterselskapet Mertoun Capital, som har 320 millioner kroner plassert i børsnoterte og unoterte aksjer, fikk et overskudd på vel 30 millioner kroner i fjor. Omtrent like godt gikk as Sætersdalen, selskapet han eier 50/50 med den like anonyme Kristiansand-investoren Steinar Bruskeland (55). Selskapet eier en enorm eiendom ved Hovden i Setesdal og driver i hovedsak med salg av hyttetomter.

– Men så hadde vi også en opprensking av gamle miljøsynder på en eiendom i Stavanger. Det kostet oss 17 millioner, legger Hübert til.

Store merverdier

Leif Hübert legger ikke skjul på at han liker å holde på med vidt forskjellige investeringer. I fjor ble det blant annet kjent at han sammen med Farsund-investoren Endre Glastad satser tungt på Global Ocean Technology ledet av den tidligere sjefen i National Oilwell Varco, Tor Henning Ramfjord. Selskapet kjøpte tidligere i vår Båtservice-verftet i Mandal.

– Ja, jeg synes det er gøy å gjøre litt forskjellig, sier Hübert.

Regnskapet viser en bokført egenkapital i konsernet på 922 millioner kroner og en egenkapitalandel på over 61 prosent. Den langsiktige gjelden er på kun 38 millioner kroner. Over en milliard av balansen er omløpsmidler i form av aksjer, kundefordringer og kontanter.

– Jo da, vi har en hyggelig egenkapitalsituasjon og har ikke så mye å bekymre oss for.

– Men med blant annet en rekke eiendommer nedskrevet gjennom mange år, er vel den verdijusterte egenkapitalen langt høyere?

– Det er ikke min jobb å spekulere i verdijustert egenkapital. Jeg tenker ikke så mye på det. Men kan du ikke bare skrive at det surrer og går og at vi holder stø kurs? Og så lager du en liten notis som du gjemmer bort i avisen, ikke sant?, sier Hübert og får nok et år ikke det ønsket oppfylt.(Vilkår)

SV har oppsummert før sommeren: -Alle er nå trøndere
Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i DN kommenterer hvor tøffe trøndere har vært lenge før trønderfylkene ble sammenslått.
01:40
Publisert: