Regjeringen har forsøkt å få kontroll på lederlønningene i delvis statseide selskaper gjennom eierskapsmeldingen.

Nå går LO hardt ut mot lønnsnivået i flere selskaper hvor staten er deleier.

– Utviklingen i bonuser og lederlønninger gjorde årets lønnsoppgjør vanskelig, spesielt når vi så utviklingen toppledere har hatt opp mot arbeidstagere, sier Steinar Krogstad, som er andre nestleder i LO.