Norsk PMI, som er en temperaturmåler for aktiviteten i industribedrifter, steg til 57,3 i juli fra 55,6 i juni, opplyser Danske Bank og Nima - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk tirsdag.

Det er den høyeste indeksverdien siden mars 2012, opplyses det. 

En indeks over 50 viser økende aktivitet i industrien. Med det fortsetter oppgangen i industrien. 

I juli økte alle indeksene, med unntak av sysselsettingsindeksen. Imidlertid er det lavere svarprosent i juli, som gjør at tallene er noe mer usikre enn vanlig, fremgår det. 

Høyeste siden 2007 

Indeksen for produksjon nådde i juli sitt høyeste nivå siden mars 2007. Dette indikerer en sterk vekst i produksjonen, til tross for usikkerheten rundt juli-tallene, ifølge pressemeldingen. 

Også ordreindeksen steg i i juli. Den var på 62,6 i juli, mot 58,2 i juni. Det er den høyeste indeksverdien siden mars 2007, ifølge pressemeldingen, og tyder på en fortsatt sterk vekst i ordreinngangen i industrien. 

Lavere vekst i sysselsetting 

Sysselsettingsindeksen er på sin side preget av tilbakegang i juli, fra 54,0 i juni, til 51,0 i juli. 

Dette indikerer en noe svakere vekst i sysselsettingen, ifølge pressemeldingen. 

Venter økt produksjonsvekst 

I forrige uke la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem sitt konjunkturbarometer for industrien. 

Dette viste at bedriftene innenfor industrien ser for seg en positiv produksjonsutvikling fremover. 

– Oljeleverandørene venter bedre tider som følge av en utflating av fallet i investeringene på norsk sokkel, og norsk tradisjonell industri får drahjelp fra norsk krone og økt internasjonal etterspørsel, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets i meglerhusets morgenrapport. (Vilkår)

Erna gjennom fire år i bilder
Lørdag starter Erna Solberg på alvor sin valgkamp for fire nye år som statsminister. Her er et tilbakeblikk i bilder på hennes første periode som statsminister.
01:26
Publisert: