Næringsminister Jan Christian Vestre har varslet en bråbrems i topplederlønningene i delvis statlig eide selskaper.

Blant topplederne som hadde høyest lønnsvekst i fjor, var Nammos toppsjef Morten Brandtzæg. Godtgjørelsene hans økte med 12 prosent.

Med samlede godtgjørelser på 11 millioner kroner, er Brandtzæg blant de best betalte toppsjefene i selskaper hvor staten har eierandeler.