Først ble Hydro anklaget for å ha forurenset drikkevannskilder hos lokalbefolkningen i Brasil. Så skulle selskapet sørge for rent drikkevann til befolkningen ved å dele ut drikkevann i plastdunker og med tankbiler.

Nå har brasilianske helsemyndigheter avdekket at drikkevannet som Hydro delte ut med tankbiler, også har vært forurenset.

Vannet var ment å brukes til matlaging, kroppshygiene og andre husholdningsformål, opplyser Hydro, som nå har stanset distribusjonen mens saken undersøkes nærmere.

I vannet har myndighetene påvist e. coli-bakterier og klorrester i vannet fra tankbilene, i tillegg til ulovlig høye verdier av bly, magnesium og aluminium. E. coli, eller escherichia coli-bakterier, er en form for tarmbakterier.

Ifølge Hydro ble vannprøvene ikke tatt fra tankbilene som distribuerte vann, men fra vanntankene i husholdninger som hadde mottatt vannet.

Har delt ut i to måneder

Hydros aluminaraffineri Alunorte begynte utdelingen av drikkevannet til flere tettsteder 23. februar, etter at det ble påvist at drikkevannskilder i nærheten av anlegget var forurenset.

Selskapet presiserte at det ikke hadde noen indikasjoner på at det var Hydros utslipp som hadde forurenset drikkevannet, men at selskapet uansett tilbød vannutdeling for å sikre rent drikkevann til befolkningen.

I begynnelsen av mars besøkte konsernsjef Svein Richard Brandtzæg lokalbefolkningen i den lille industrikommunen Barcarena.

– Det som var viktig for meg var å se dette. Lokalbefolkningen lider under vanskelige forhold. Her er det barn og voksne som bor og de er redde og det tar vi på alvor, uttalte han til DN etter besøket.

Ber om politietterforskning

Brasilianske Ministério Publico i delstaten Pará har nå bedt Hydro om å stanse utdelingen, og samtidig bedt politiet om å etterforske hvem som kan ha skyld i at drikkevannet har vært forurenset. Organet omtales gjerne som dels et statsadvokatorgan, dels et ombudsmannsorgan. Det er dette embetet som har fått domstolens medhold i et krav om at Hydro må kjøre for halv maskin på det gigantiske Alunorte-aluminaraffineriet.

Eliane Moreira er blant statsadvokatene i Ministério Público som nå har bedt Hydro stanse vanndistribusjonen, og samtidig ber politiet undersøke saken.
Eliane Moreira er blant statsadvokatene i Ministério Público som nå har bedt Hydro stanse vanndistribusjonen, og samtidig ber politiet undersøke saken. (Foto: Mikaela Berg)

Eliane Moreira er blant statsadvokatene som står bak henvendelsene til Hydro og politiet. Hun ønsket mandag ikke å utdype saken overfor DN, men viser til meldingen på myndighetenes nettsider.

– Alunorte vil følge anbefalingen fra Ministerio Publico og stanser distribusjonen av vann i tankbiler, skriver informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro i en epost til DN.

På spørsmål om hvorfor selskapet ikke har sørget for at det utdelte vannet er rent, svarer han at tankbilene som er brukt oppfyller alle sanitære standarder og at vannkvaliteten overvåkes av selskapet Fontaim og Barcarenas Environmental Watch.

– Fontaim, under tilsyn av en miljøingeniør og en miljøanalytiker ansatt av Alunorte, overvåker vann som distribueres av lastebilene under hver tur. Rapportene for hver last er basert på analyser av parametrene pH, turbiditet, farge, fri gjenværende klor og jern. Andre parametere måles periodisk av det lokale vannforsyningsverket Águas de São Francisco og overvåkes av Alunorte, skriver Molland. (Vilkår)