De står og flirer i gråværet på Herøya, tvers overfor en langstrakt fabrikkbygning de alle har et nært forhold til. Her produserte Hydro metallet magnesium frem til produksjonen ble lagt ned til store protester i 2002. Nå har de fått tilsagn om 19,5 millioner kroner i Enova-støtte til et nytt magnesium-pilotanlegg til 80 millioner kroner.

Lenger frem blinker håpet om en fullskalafabrikk til tre–fire milliarder kroner på den gamle fabrikktomten.

– Å få til en større pilot er første trinnet, sier Per B. Engseth (73).

Ga aldri opp

Han og et par andre Hydro-veteraner har kjempet for dette i årevis. Hydro hadde nemlig lenge jobbet med å utvikle en mer effektiv og miljøvennlig magnesiumproduksjon basert på mineralet olivin da nedleggelsen kom.

– Vi syntes det var feil da vi så at dette med olivin kunne lykkes, sier Engseth, som var driftssjef i elektrolyseavdelingen og ledet prosessutviklingsavdelingen det siste tiåret av fabrikkens historie.

– Det var veldig trist at den ble lagt ned. Jeg skjønner jo hvorfor Hydro gjorde det, men kanskje burde man latt være hvis man tok et langt perspektiv, sier han.

Ved nedleggelsen produserte Hydro rundt 40.000 tonn av lettmetallet årlig fra mineralet dolomitt og sjøvann. Produksjonen var energikrevende og ga store utslipp. Det skal bli annerledes nå. Magnesium utvunnet fra det norske mineralet olivin, skal i teorien gi 95 prosent lavere CO2-utslipp og 60 prosent lavere energibruk en konvensjonell teknologi, og i tillegg gi biproduktet silika, som blant annet kan selges til bildekkprodusenter.

I Hydro-tiden var problemet at det ble for mye silika av dårlig kvalitet under testene. I 2009–2010 kjørte imidlertid Engseth en mindre pilot i kompaniskap med det nederlandske konsernet AMG og Hydro. Han mener resultatene var lovende. Hydro valgte likevel å trekke seg ut for å konsentrere seg om aluminiumsproduksjon.

Nå er AMG igjen med på laget, og Engseth oppgir at piloten nærmest er fullfinansiert. Samtidig regner man på bygging av et eventuelt fullskalaanlegg til tre–fire milliarder kroner. Drømmen er full fabrikk med en årsproduksjon på 65.000 tonn magnesium og 350 arbeidsplasser.

Hyller initiativet

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) er svært begeistret for Herøya-planene.

– Dette kan bli en «gamechanger» innen magnesiumproduksjon, sier Søviknes.

Han mener planene føyer seg inn i en rekke av lovende klimaprosjekter innen industrien, og nevner alt fra Hydros pilotanlegg på Karmøy, Tizir-prosjektet i Tyssedal og ovnsgassprosjektet i Sauda. Det statlige klimateknologiselskapet Enova støtter alle disse prosjektene.

– Kraftkrevende industri og smelteverk er veldig interessant i et klimaperspektiv. Der kan en ta ned både energiforbruk og utslipp, sier Søviknes.

Olje- og energiminister Terje Søviknes gleder seg over Herøya-planene.
Olje- og energiminister Terje Søviknes gleder seg over Herøya-planene. (Foto: Gunnar Lier)

Statsråden mener Enova i dag fremmer utvikling av ny teknologi på en annen måte enn tidligere, og gir ære til støttepartiet Venstre og klimatalsmann Ola Elvestuen for satsingen.

– Vi har fått god uttelling i budsjettrundene vi har hatt, sier Elvestuen i valgkampinnspurten.

– Dette er et skifte der norsk industri brukes som en spydspiss for en grønn utvikling, sier han.

Enova-sjef Nils Kristian Nakstad takker for tilliten:

– For oss er det en glede hvis piloten lykkes. Hvis den skal oppskaleres, er det ulike måter eventuell videre støtte kan innrettes på.(Vilkår)