Torsdag kveld bekreftet et forskningsinstitutt som er spesialist på offentlige helse, Evandro Chagas-Instituttet (IEC) fra Belém, at det har vært miljøutslipp fra Hydro i Brasil. Ifølge instituttet er det målt store mengder mineraler langt over grenseverdiene og en pH-verdi på 10 i utslippet som har rammet boligområder nær Alunorte. Totalt skal over 400 familier som er berørt.

– Dette er ekstremt farlig for alt som er levende. Det som gjør det ekstra graverende er at dette rammer samfunn som lever tradisjonelt av fiske og det ellers skogen gir av avkastning. De bruker vannet som drikkekilde og til rekreasjon, sier Marcelo Lima.

Lima ledet undersøkelsen som var igangsatt av påtalemyndigheten i delstaten Para, der Hydro har sin hovedvirksomhet i Brasil.

Ser rødt på Hydro i Brasil

Stort miljøproblem

Rødt slam er det store miljøproblemet i aluminiumproduksjonen. For hvert kilo aluminium som produseres i Norge, blir det liggende igjen to kilo med rødt slam i Brasil. Dette samler Hydro opp i et deponi, som vokser med seks millioner tonn i året. Deponiet i Barcarena i Brasil er over 30 meter høyt og er det høyeste punktet i kommunen med over 100.000 innbyggere.

Blant innbyggerne som bor rundt deponiet har det lenge vært frykt for miljøutslipp etter et utslipp i 2009. Da var Hydro minoritetseier. Siden 2011 har de vært hovedeier og ansvarlig for aluminaraffineriet Alunorte, som er verdens største i sitt slag.

På nyåret oppsto uro blant lokale beboere, og via sosiale medier ble det spredt bilder som angivelig skulle vise miljøutslipp. Forrige lørdag rapporterte beboerne at det var utslipp fra deponiet. Hydro svarte med at de ikke hadde funnet bevis for noe miljøutslipp fra dem.

Spredt seg via regn

Marcelo Lima kunne vise til høye forekomster av mineraler som har spredt seg via regnvann til landsbyene rundt. Han viste at Alunorte brukte et ulovlig dreneringsrør. Dette røret går rett ut i en elv som er viktig for folk som lever på tradisjonelt vis i Amazonas.

Fredag kom representanter for påtalemyndighet, miljømyndighet og folkevalgte fra nasjonalforsamlingen på besøk. De skulle blant annet finne ut hvorfor lokal miljømyndighet som hadde foretatt inspeksjon sammen med Hydro ikke hadde funnet noe feil.

Ifølge en av de offentlige anklagerne gjengitt av avisen O Globo, hadde ikke den lokale miljøvernmyndigheten vært ute i feltet for å samle inn data, og rapporten som Hydro hittil har lent seg på inneholder stor feil og mangler.

Vil stenge

Både delstatlig og føderal påtalemyndighet anbefalte fredag kveld umiddelbar stenging av et av bassengene Hydro bruker for behandlingen av rødt slam.

Nasjonalforsamlingen har satt ned en gruppe som skal vurdere risikoen for en større miljøkatastrofe ved Hydros anlegg. Det vil heller ikke bli gitt nye miljølisenser for Hydro før boligstrøkene i området er kartlagt og det er foretatt risikovurderinger.

Både beboere, lokale organisasjoner og fagforeningen ved Alunorte har varslet om muligheten for utslipp fra deponiet.

Gilvandro Brigida er leder i fagforeningen ved Alunorte som har varslet om muligheten for utslipp fra deponiet.
Gilvandro Brigida er leder i fagforeningen ved Alunorte som har varslet om muligheten for utslipp fra deponiet. (Foto: Roar Nerdal)

– Dette har vi tatt opp med regelmessige mellomrom. Men vi blir ikke hørt, sier Gilvandro Brigida, leder ved fagforeningen ved Alunorte.

Det var også et utslipp fra Alunorte i 2009. Da var Hydro minoritetsaksjonær. Det endte opp med flere bøter som til sammen utgjør 17 millioner reais, eller rundt 40 millioner kroner i dagens vekslingskurs. Boten er fortsatt ikke betalt.

Danner ekspertgruppe

Lørdag ettermiddag la Hydro ut en melding på sine hjemmesider der selskapet sier de har dannet en ekspertgruppe som vil analysere egne og eksterne data, undersøke utfallet av hvordan regn påvirker avfallsdeponiet og utrede forslag til forbedringer av systemer, prosess og organisasjon.

Ifølge Hydro er det ikke funnet noe bevis for at det har vært noe utslipp fra deponiet av rødt slam.

– Våre operasjoner skal som alltid følge relevante regler og reguleringer samt Hydros egne høye etiske standarder og med respekt for folk og samfunn vi er en del av, sier administrerende direktør Svein Richard Brandtzæg ifølge Hydros hjemmeside.

Alle operasjoner ved Alunortes virksomhet vil fortsatt løpe som normalt.

Informasjonsdirektør Halvor Molland sier de vil samarbeide med myndighetene samt dele ut drikkevann til beboere rundt fabrikken.

– Eksisterer det egen beredskapsplan for en større miljøulykke ved bedriften?

– Ja.

– Erkjenner dere noen skyld for utslipp eller ulovligheter?

– Vi har hatt mange inspeksjoner i løpet av den siste tiden, både ordinære som har vært planlagte og ekstraordinære basert på det store regnfallet og rykter i sosiale medier. Vi har tatt imot alle undersøkelser, og myndighetsorganer har hatt fri tilgang til det de ville se. Prøver tatt av myndigheter utenfor fabrikken har vi ikke kjennskap til.(Vilkår)

Norsk hytteliv er ikke som i andre land
På 30 kvadratmeter i Orkanger er tre generasjoner samlet i harmoni. – Vi lever helt annerledes her oppe, sier Elisabeth Løhre (38). Men norsk hyttekultur kan by på mye friksjon, viser forskning.
02:26
Publisert: