De samlede utsiktene for utviklingen i norsk industri er klart negative, viser Konjunkturbarometeret som Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem torsdag.

Sammensatt konjunkturindikator falt til - 8,2 i fjerde kvartal fra - 7,6 kvartalet før.

En indeks over null antyder økt produksjonsvolum i neste kvartal, mens indeksverdier under null antyder nedgang i produksjonsvolumet.

Indikatoren er beregnet med utgangspunkt i hva bedriftene svarer om forventet produksjon, ordrebeholdning og ferdigvarelager.

Svakeste siden finanskrisen

Vi må tilbake til finanskriseåret 2009 for å finne forrige gang indeksen var på et like lavt nivå som nå.

«Den generelle bedømmelsen av utsiktene for første kvartal 2016 er klart negativ. Bedriftslederne melder om at vedtatte investeringsplaner nedjusteres. Både tilgangen av nye ordrer og ordrebeholdningen ventes å falle. Indikatoren for forventet utvikling i sysselsettingen er også negativ», skriver SSB i en melding torsdag.

Produsentene av investeringsvarer er mest negative i sine forventninger til utviklingen i første kvartal, men også produsenter av innsatsvarer er pessimistiske i sine betraktninger, ifølge SSB.

«Produsenter av konsumvarer er på sin side mer optimistiske, og venter økning i blant annet produksjon og tilgangen av nye ordrer», skriver statistikkbyrået.

Nedgang siden høsten 2014

Ifølge barometeret falt den samlede ordrebeholdningen i fjerde kvartal. Det var nedgang i både hjemme- og eksportmarkedet. Denne trenden har vart helt siden tredje kvartal 2015.

«Men i likhet med industriproduksjonen var det for industrien samlet sett ikke en tiltagende styrke i nedgangen for ordretilgang og ordrebeholdning», skriver SSB.

Ifølge SSB var det nedgang i ordretilgangen hos produsenter av investeringsvarer som bidro mest til den samlede nedgangen i industrien.

«Dette fallet rammer særlig leverandører til olje- og gassektoren slik som innenfor bygging av skip og oljeplattformer, maskinindustrien og maskinreparasjon og -installasjon. Ordrebeholdningen for disse produsentene gikk også markant ned i fjerde kvartal», skriver SSB.

Følg markedene i DN Investor

Les også:

Dette forundrer Nordea-toppen

Asia i dag: Storhetstiden over for smarttelefoner

Dagbladet stenger kommentarfeltene på egen nettside for godt

Se DNtv: - Hele landet har hatt en god boligutvikling i år, bortsett fra en naturlig nedregulering i Rogaland

- Hele landet har hatt en god boligutvikling i år, bortsett fra en naturlig nedregulering i Rogaland
Hovedutfordringen for boligmarkedet er nå i Oslo, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Bygging av over 30.000 boliger ble satt i gang i Norge 2015. Det er en økning på 19 prosent fra året i forveien.
02:35
Publisert:
 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.