– Å dæven!, utbryter leder av Norsk Industri, Knut Sunde, i det han blir konfrontert med EUs avgjørelse om at Norge slipper den ventede tollen på stålprodukter som et resultat av handelskrigen mellom Kina og USA.

– Dette er det beste beviset vi kan få på at det er en vesentlig forskjell mellom EØS avtalen og en handelsavtale. Da regner jeg med at Nei-til EU og lignende organisasjoner forstår at EØS avtalen er vesentlig forskjellig fra alle andre avtaler EU har, sier Sunde.

– Alle som har «fantasiaforestillinger» om at en handelsavtale er bra nok for Norge, kan nå konstantere at Sveits med sin handelsavtale nå er rammet av EUs tiltak med toll mot stål.

Han forteller at dersom straffetollen hadde blitt iverksatt hadde det vært snakk om store tap for de norske industribedriftene. Dette er derfor svært gledelige nyheter for norsk industri.

– De 40 industribedriftene som ville vært rammet er nå integrert i verdikjeden med europeiske kunder og leverandører, og kan nå fortsette business som vanlig i stedet for å bli klippet av. I fjor var eksporten fra de eksisterende 40 bedriftene på to milliarder kroner til EU, for flere av disse bedriftene var EU- land de klart viktigste eksportlandene. Flere så for seg et kraftig inntektsbortfall, nå kan de puste lettet ut, sier Sunde.

Senatet presset USAs sentralbanksjef om handelskrigen
EU har bekreftet at Norge får unntak fra toll på stålprodukter.
EU har bekreftet at Norge får unntak fra toll på stålprodukter. (Foto: NICHOLAS KAMM)

Et «beskyttelsestiltak»

EU- kommisjonen skriver i en pressemelding at de har innført «beskyttelsestiltak» for innføringen av toll på stålprodukter. Den økte tollen kommer som en konsekvens av handelskrigen mellom USA og Kina hvor landene presser hverandres marked med innføring av toll på ulike handelsvarer.

– Amerikansk toll på stålprodukter skaper handelshindre som kan ramme stålprodusenter i EU og arbeidere i industrien. Vi står igjen uten annet valg enn å iverksette midlertidige beskyttelsestiltak for å beskytte vår industri mot en importbølge, opplyser EUs handelskommissær Cecilia Malmström i følge NTB.

Straffetollen som innføres er på 25 prosent, og innføres på 23 stålproduktkategorier. I pressemeldingen presiseres det at tollen blir iverksatt når importen overskrider gjennomsnittet av import de siste tre årene.

EU har bestemt seg for å gjøre et unntak for EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein. Bakgrunnen for dette er de nære økonomiske bindingene. Dette er sett i sammenheng med EUs bilaterale og Verdens handelsorganisasjons forpliktelser.

I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at Norge også hadde fått unntak fra toll på aluminium. Det stemmer ikke. Dette unntaket er foreløpig ikke vedtatt. (Vilkår)

– Nå pågår det en teknologisk revolusjon i verden
Leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland, med oppfordringer til Audun Lysbakken.
00:50
Publisert: