SSBs konjunkturbarometer viser en oppgang i samlet industriproduksjon i fjerde kvartal 2017, sammenlignet med 3. kvartal 2017.

Det var en bedring i kvartalet for flere av næringene som leverer til olje- og gassnæringer, med oppgang i maskinindustri og maskinreparasjon- og installasjon.

Innen bygging av skip og oljeplattformer meldes det fremdeles om lavere produksjon, ifølge SSB.

Produsentene av innsatsvarer hadde en liten vekst i produksjonen i fjerde kvartal.

Sysselsettingen opp etter fire negative år

Den samlede industrisysselsettingen viser en liten oppgang i fjerde kvartal 2017, etter å ha vært negativ siden fjerde kvartal 2013.

Også den samlede ordrebeholdningen gikk opp. Ordretilgangen fra hjemmemarkedet viser en oppgang i fjerde kvartal i fjor, der også eksportmarkedet hadde en svak økning.

Utviklingen i prisene for industrien i kvartalet var positiv for både hjemmemarkedet og eksportmarkedet.

«En svekkelse av kronekursen mot viktige handelspartnere kan bidra til å forklare prisveksten i eksportmarkedet», skriver SSB.

I fjerde kvartal i fjor svekket kronen seg med 4,68 prosent mot euroen. På det aller svakeste like før jul kostet en euro 9,98 kroner.

Optimistiske fremover

Ifølge SSB er andelen ledere i industrien som er optimistiske til det kommende kvartalet større enn den var i forrige undersøkelse.

«Industrilederne melder om at vedtatte investeringsplaner oppjusteres, og ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet er ventet å øke», skriver byrået.

Lederne i industrien venter også at den samlede ordrebeholdningen vil øke, og også sysselsettingen er ventet å øke i første kvartal. (Vilkår)

Blokkjedeteknologi på 15 sekunder
Klarer digitaliseringsdirektør Ari Marjamaa i Wallenius Wilhelmsen å forklare blokkjedeteknologi på 15 sekunder?
00:25
Publisert: