Tirsdag la Norges Bank frem rapporten Regionalt nettverk, som er basert på intervjuer med over 300 bedrifts- og organisasjonsledere.

Rapporten er en indikator på hvordan det står til i norsk næringsliv og hvilke forventninger bedriftene har til videre vekst.

«Bedriftene ser for seg lav aktivitetsvekst det neste halve året. De betegner usikkerheten som uvanlig stor, og utviklingen fremover vil avhenge mye av smittetall og tiltak for smittevern», skriver Norges Bank i en pressemelding.

Ifølge bedriftene har aktiviteten økt med en årlig rate på 2,9 prosent de siste tre månedene.

Investeringsvekst på bunn

– Forventningene til veksten det neste halve året er veldig svake. Det er et sterkt inntrykk av usikkerhet, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Haugland sier at rapporten viser at det har vært en sterk innhenting i løpet av sommeren, og at det derfor ikke er rart at noen av forventningene er oppjustert. Rapporten gir likevel grunn til å vente at situasjonen for norske bedrifter ikke er på samme nivå som før korona.

– Nettverket minner oss på at vi fortsatt er i en veldig alvorlig økonomisk situasjon, sier Haugland.

Alvorligheten i situasjonen vises i forventningene i videre investering. Bedriftene i undersøkelsen venter en negativ investeringsvekst på minus 15 prosent.

Med andre ord er forventningene til fremtidige investeringer lavere enn det de var i mai.

– Investeringsforventningene til bedriftene var allerede veldig svake i sommer – under forrige runde. Da varslet bedriftene en betydelig nedgang i investeringene, den har nå blitt enda svakere, sier Haugland og legger til:

– Usikkerheten er gift for investeringsviljen.

Forventninger til investeringsvekst fra Norges Bank Regionale nettverk.
Forventninger til investeringsvekst fra Norges Bank Regionale nettverk. (Foto: Norges Bank)

Oppgang for varehandelen

Rapporten viser at veksten er trukket opp av en sterk vekst i varehandel og husholdningsrettet tjenesteyting.

Bygg- og anleggsbedriftene venter økende aktivitet fremover, mens oljeleverandørene og eksportindustrien venter videre nedgang.

Oljeleverandørene venter en nedgang i produksjonsveksten på minus en prosent innenlands, og minus tre prosent for eksportmarkedet.

På forhånd var det ventet at bedriftene skulle oppjustere forventningene til veksten fremover.

Forrige rapport viste at bedriftene ventet kraftig nedgang og null vekst det neste halvåret. Koronapandemien og den påfølgende nedstengningen bidro til å svekke aktiviteten i de fleste næringer.

Venter lav lønnsvekst

Bedriftene som deltok i undersøkelsen til Norges Bank sa at de venter en lønnsvekst på 1,9 prosent. Det er en ørliten oppjustering fra forrige rapport, hvor lønnsveksten var ventet å bli 1,8 prosent.

Det laveste anslaget kommer fra oljesektoren, som venter en lønnsvekst på 1,7 prosent. Tjenesteyterne venter en lønnsvekst på to prosent – det høyeste anslaget i undersøkelsen.

«En overvekt av varehandelsbedriftene planlegger uendret eller lavere prisvekst fremover da de ikke tror at kronen vil fortsette å svekke seg like mye. De tror heller ikke at det er rom for ytterligere prisøkninger med all usikkerheten i markedene,» skriver Norges Bank i rapporten.

Marginal vekst for industrien

«De siste tre månedene har produksjonen økt noe igjen, og det er hjemmemarkedsindustrien som bidrar til veksten. Produksjonen trekkes særlig opp av god etterspørsel fra byggevarehandelen og dagligvarehandelen, i tillegg til at etterspørselen fra storkjøkkensegmentet har tatt seg opp,» skriver sentralbanken i rapporten.

Det gir grunnlag for å tro at produksjonen for industribedriftene vil holde seg høy det neste halve året.

For bedriftene som eksporterer, er bildet imidlertid et annet.

«Reiseforbudene gjør det krevende å følge opp prosjektene utenfor Norge og mange prosjekter er blitt utsatt,» står det i rapporten.

Frank Jullum
Frank Jullum (Foto: Mikaela Berg)

Danske Bank venter vekst

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank er optimistisk i anslagene sine, og tror at veksten vil være høyere enn det bedriftene svarer i undersøkelsen.

– Våre egne forventninger til global vekst er høyere enn bedriftene i det regionale nettverket gir uttrykk for, skriver Jullum i en pressemelding tirsdag.

Jullum peker på at han tror at en renteheving vil komme tidligere enn varslet.

– Utviklingen i innenlandsk vekst vil nok derfor vurderes omtrent som ventet når Norges Bank publiserer ny pengepolitisk rapport neste uke, og dette vil isolert sett ikke påvirke rentebanen sammenlignet med juni. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.