Påsmurte baguetter og ferskost har gitt store tap for den tidligere gründeren av Norsk Data, Rolf Skår, og hans familie. I juni gikk Urtehaven as konkurs, etter flere års satsing på å bytte ut yoghurten på norske frokostbord med ferskostproduktet kvarg.

Nå blir konkursen stående, ifølge en fersk kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett. Ennå er det uklart om siste kapittel i kvarg-eventyret er blitt skrevet: Et erstatningssøksmål mot Skår og de andre styremedlemmene kan være på vei.

Følte seg lurt

Siden konkursen i juni har det vært stor aktivitet blant småaksjonærer som føler seg lurt, etter blant annet å ha investert ti millioner friske kroner, bare to måneder før konkursen.

– Det var et sjokk, sa investor Dag Hadberg Johansen til DN om konkursbeskjeden bare måneder etter at han hadde gjort ny investering i Urtehaven.

I juli anket 18 småaksjonærer Urtehaven-konkursen til lagmannsretten, og krevde selskapet gjenåpnet. Samtidig stevnet de Skår og svigersønnen Sigbjørn Stedje som vitner, som måtte forklare seg om månedene frem mot kapitalinnhentingen i april og konkursen i juni.

«En fisketur»

– En fisketur, kommenterte kvarg-gründer Rolf Skår til DN etter rettsmøtet.

Han mener småaksjonærene var ute etter opplysninger som kan brukes i et senere erstatningssøksmål.

Skår er fornøyd med den nye kjennelsen, som stadfester at konkursen var riktig. Han mener småaksjonærene ikke fikk napp som kan gi dem medhold i en erstatningssak.

– Det ble dyrt fiske, konstaterer han, og sikter til at småaksjonærene nå må dekke sakskostnader på over 400 000 kroner.

– Jeg har ingen kommentar, sier småaksjonærenes advokat Jacob Bjønness-Jacobsen i Grette til kjennelsen.

Småaksjonærene skal møtes for å drøfte den nye kjennelsen 20. desember. (Vilkår)