Krig, inflasjonshopp og energikrise satte spor også for aluminiumsgiganten Hydro gjennom 2022. I løpet av et fjorår som ble preget av store svingninger i markedet, bremset selskapet driften ved to anlegg i Norge og stengte driften ved ett anlegg i Slovakia.

Krevende markedsforhold til tross, så leverte Hydro likevel kruttsterke resultater gjennom 2022. I tredje kvartal økte omsetningen med over 15 milliarder kroner fra året før, og det samlede resultatet før skatt for ni av årets tolv måneder var oppe i 30,7 milliarder kroner, en firedobling fra samme periode i 2021.

Tirsdag morgen kom fasit for fjerde kvartal og hele 2022. Den ferske kvartalsrapporten viser en omsetning på 44,1 milliarder kroner, og et resultat før skatt på 1,7 milliarder kroner.

På forhånd var det ifølge estimater innhentet av Bloomberg ventet en omsetning på 45,8 milliarder kroner og et resultat før skatt på 4,9 milliarder kroner.

– Etter et sterkt fjerde kvartal i 2022, er jeg svært fornøyd med at Hydro har levert et rekordår både med hensyn til økonomiske resultater og sikkerhet. Dette viser at forbedringsarbeidet og god marginstyring gjennom hele organisasjonen gir resultater, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Investorene på Oslo Børs sendte Hydro-aksjen ned 2,44 prosent tirsdag.

Milliarder til aksjonærene

Resultatene i fjerde kvartal kom altså inn noe lavere enn forhåndsestimatene og lavere enn samme kvartal i 2021, noe Hydro tilskriver lavere priser mot slutten av året.

For hele 2022 er resultatene imidlertid rekordhøye.

Omsetningen ble mer enn doblet til 207 milliarder kroner, mens resultatet før skatt økte fra 18,4 milliarder kroner i 2021, til 32,4 milliarder kroner i 2022.

– Fremover i 2023 er utviklingen mer uforutsigbar, men utsiktene er likevel mer positive når det gjelder inflasjonspress og makroøkonomisk utvikling enn de var for bare noen måneder siden. På lengre sikt venter vi at etterspørselen etter våre grønnere produkter vil øke raskere enn den generelle etterspørselen etter aluminium, sier konsernsjef Aasheim.

Hydro skriver videre at det i lys av selskapets solide balanse og gode resultater, foreslår et utbytte på 13,5 milliarder kroner til aksjonærene. I kontantutbytte tilsvarer dette 5,65 kroner per aksje, i tillegg til to milliarder kroner i form av tilbakekjøp av aksjer.

Hydro venter at investeringer i 2023 vil beløpe seg til 13,6 milliarder kroner, ekskludert fusjoner, oppkjøp og Hydro Rein. Ved utgangen av 2022 hadde Hydro en kontantbeholdning på 29,8 milliarder kroner.

Usikkerhet

I kvartalsrapporten skriver aluminiumsgiganten at det fortsatt er usikkerhet knyttet til visse fabrikker, med bakgrunn i høye energipriser og volatile markedsforhold, som Hydro selv skriver.

I løpet av fjerde kvartal steg aluminiumsprisen til 2378 dollar per metriske tonn. I 2023 er det ventet et lite overskudd i den globale primæraluminiumsbeholdningen.

Ekstrudering, altså bearbeidet materiale, er ventet å oppleve et fall på 18 prosent i Europa og fem prosent i Nord-Amerika i første kvartal 2023.

Økte lønnen

Like etter publisering av fjerdekvartalsrapporten kom også Hydros årsberetning for 2022.

Der fremgår det en samlet lønnspakke for konsernsjef Aasheim på 15,7 millioner kroner, opp over tre millioner kroner fra 2021.

Av dette utgjør 7,4 millioner i grunnlønn, rundt 5,3 millioner kroner gjennom diverse incentivprogrammer og resten i pensjon.

Ved utgangen av 2022 hadde Aasheim 125.803 Hydro-aksjer.

Kursløft

Industrigigantens aksjer, som prises til 163 milliarder kroner på Oslo Børs, vaker nå rundt på nivåer som er det høyeste på fem år. Toppnoteringen i perioden ble nådd i mars i fjor, da aksjen ble omsatt for rett over 83 kroner.

Det siste drøye halvåret har aksjen steget over 50 prosent.

Det er den norske stat, ved Nærings- og fiskeridepartementet, som er største eier i Hydro med 34,26 prosent av aksjene. Folketrygdfondet og den amerikanske fondsgiganten Blackrock er nest og tredje størst, med henholdsvis 6,3 og 5,56 prosent av aksjene.

For 2021 ble det vedtatt et utbytte på til sammen tre milliarder kroner, 1,45 kroner per aksje, som ble utbetalt i slutten av september i fjor. Rundt samme tidspunkt satte selskapet i gang et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer for opptil to milliarder kroner.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.