Aluminiumsprodusenten Norsk Hydro leverer et underliggende driftsresultat på 2,45 milliarder kroner i tredje kvartal. Dette var noe svakere enn forventet, men langt bedre enn i samme periode i fjor da selskapet leverte et underliggende driftsresultat på i 1,48 milliarder kroner. Ifølge TDN Finans ventet analytikerne på forhånd at Hydro ville oppnå et underliggende driftsresultat på 2,56 milliarder kroner i tredje kvartal.

Det justerte driftsresultatet falt med over 16 prosent sammenlignet med andre kvartal. Ifølge selskapet skyldes nedgangen hovedsakelig høyere råvarekostnader og negative valutaeffekter.

- Vi har økt vår forventning til vekst i global etterspørsel i 2017 til 5-6 prosent, noe som indikerer en fortsatt høy etterspørsel etter aluminium. Det er positiv stemning i aluminiummarkedet, noe som hovedsakelig skyldes nedstengning av primærproduksjon i Kina. Dette har støttet opp om markedsbalansen i kvartalet, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en børsmelding.

Sliter med kostnadskutt

Hydros omsetning var på 22,8 milliarder kroner i tredje kvartal. Dette er betydelig bedre enn i samme periode i fjor, da selskapet hadde en omsetning på 20,2 milliarder kroner. På forhånd var det ifølge TDN Finans ventet en omsetning på 23,1 milliarder kroner.

Hydro skriver i rapporten at selskapet ikke er i rute med sine kostnadskutt for inneværende år. Ifølge selskapet er det på grunn av driftsproblemer i forretningsområdet Valsede Produkter svakere fremdrift i Hydros forbedringsprogram "Bedre" enn budsjettert. Selv om Hydro ikke venter å nå årets mål på 500 millioner kroner i kostnadskutt, er det ifølge selskapet ikke antatt at denne forsinkelsen vil påvirke evnen til å nå det samlede målet for 2019 på 2,9 milliarder kroner.

Hydro fikk et resultat før skatt på 2,8 milliarder kroner i tredje kvartal, opp fra 1,7 milliarder i samme periode ifjor.

Sterkt andre kvartal

Høye aluminiumspriser bidro til at Hydro i andre kvartal leverte det beste driftsresultatet på to år. Resultatet var allikevel noe svakere enn det analytikerne på forhånd hadde ventet.

Norsk Hydro selger aluminium og aluminiumprodukter på det åpne markedet. Det betyr at bunnlinjen i selskapet er svært sensitiv for utviklingen i aluminiumspriser.

– Det har vært et globalt underskudd på primæraluminium i kvartalet. Dette skyldes et økende underskudd utenfor Kina. For året som helhet opprettholder vi vår forventning om en vekst på 4-6% i etterspørselen etter aluminium i 2017, og forventer et stort sett balansert globalt aluminiumsmarked, sa Brandtzæg i sommer under presentasjonen av andrekvartalstallene.

Har steget 50 prosent i år

Så langt i år har prisen på aluminium på London-børsen (LME) steget med over 25 prosent. Prishoppet skyldes blant annet forventninger om kutt i den kinesiske aluminiumsproduksjonen.

Den kraftige prisøkningen har satt fyr på Hydro-aksjen, som så langt i år har steget over 50 prosent.

Ifølge TDN Finans anbefaler syv av 15 analytikere kjøp eller overvekt av Hydro-aksjen, mens syv anbefaler hold og én anbefaler undervekting.

Det er den norske stat, ved Nærings- og fiskeridepartementet som er største eier i Norsk Hydro med en eierandel på 34,3 prosent. Folketrygdfondet sitter med en eierandel på 6,1 prosent. Andre store eiere er hovedsakelig utenlandske selskap.(Vilkår)

Salamander skaper ekstraarbeid for Ringeriksbanen
En sjelden salamander skaper nå ekstraarbeid for Ringeriksbanen. Lokale barn fant den sjeldne salamanderen ved en gårdsdam i Bærum.
00:30
Publisert: