Aluminiumsprodusenten Norsk Hydro leverer et underliggende driftsresultat på 3,56 milliarder kroner i fjerde kvartal. Dette var noe svakere enn ventet, men langt bedre enn i samme periode i fjor da selskapet leverte et underliggende driftsresultat på i 1,83 milliarder kroner. Ifølge TDN Finans ventet analytikerne på forhånd at Hydro ville oppnå et underliggende driftsresultat på 3,79 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Ifølge selskapet skyldes resultatbedringer i hovedsak en høyere realisert pris på aluminium, men priseffekten er delvis utlignet av en økning i råvarekostnader og faste kostnader.

– Jeg er glad for de gode resultatene både for året og kvartalet, positivt påvirket av høyere aluminium- og aluminapriser, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro.

Økende aluminiumspriser

Hydros omsetning var på 38,8 milliarder kroner i fjerde kvartal. Dette er betydelig bedre enn i samme periode i fjor, da selskapet hadde en omsetning på 21,3 milliarder kroner. På forhånd var det ifølge TDN Finans ventet en omsetning på 37,3 milliarder kroner.

Da Hydro la frem sine resultater for tredje kvartal i oktober var tallene også noe svakere enn det analytikerne hadde ventet. Tallene var blant annet tynget av høyere råvarekostnader og negative valutaeffekter.

Det siste året har prisen på aluminium steget betydelig, og selv etter det kraftige børsfallet de siste ukene er Hydro-aksjen opp rundt 20 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Hydro fikk et resultat før skatt på 3,74 milliarder kroner i tredje kvartal, opp fra 1,82 milliarder i samme periode i fjor. Selskapet foreslår et utbytte på 1,75 kroner per aksje i 2017, opp fra 1,25 kroner i 2016.

Venter et balansert marked

Hydro skriver i sin kvartalsrapport at det globale markedet for aluminium vil være i balanse i 2018, noe som taler til fordel for stabile priser.

– Vi opprettholder vår forventning om et balansert globalt marked for primæraluminium, med en etterspørselsvekst på 4–5 prosent i 2018, drevet av god etterspørsel fra transport og bygg- og anleggsbransjen, sier Brandtzæg.

For året 2017 som helhet økte Hydros underliggende driftsresultat til 11,22 milliarder kroner, sammenlignet med 6,43 milliarder kroner i 2016.

– Jeg er også glad for å se at forbedringsprogrammet Bedre er i rute mot målet om 3,0 milliarder kroner i 2019, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Hydro har imidlertid ikke lykkes med å realisere alle de kostnadskuttene som var planlagt gjennomført i 2017. (Vilkår)

Er bitcoin en boble?
Gjestene til sentralbanksjefens årstale er svært uenige i sine syn på kryptovaluta.
03:40
Publisert: