En intern ekspertgruppe som ble nedsatt for å granske aluminaraffineriet Alunorte etter oversvømmelser og påfølgende utslipp i februar har lagt frem foreløpige funn, opplyser Norsk Hydro i en melding tirsdag.

– De foreløpige funnene fra den interne ekspertgruppen viser at vi ikke har full oversikt over situasjonen og hendelsesforløpet. Jeg vil evaluere situasjonen grundig og komme tilbake med mer informasjon, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding som er lagt ut på Hydros nettsider.

Ekspertgruppens funn viser ifølge Hydro at det har skjedd flere utslipp enn det selskapet tidligere har innrømmet. I tillegg til at regnvann er blitt sluppet ut i Canal Velho slik selskapet allerede har kunngjort har også overløpsvann fra den tilstøtende dammen med avfallsvann blitt ført inn i den åpne avløpskanalen.

– Den foreløpige rapporten fra ekspertgruppen viser at det har vært overrenning internt på fabrikkområdet utover det som tidligere har vært kommunisert, sier assisterende kommunikasjonsdirektør Erik Brynhildsbakken i Hydro til DN.

Slapp ut lut

Ifølge Hydro har det også funnet sted utslipp av utvannet kaustisk soda på innsiden av anlegget grunnet et strømbrudd den 17. februar. Kjemikaliet som ofte omtales som lut skal ifølge selskapet ha blitt blandet med regnvann fra fabrikkområdet før det kom inn i dammen med spillvann, med overløp inn i Canal Velho.

I tillegg har en inspeksjon avdekket sprekker i et rør som fører avløpsvann fra deponiområdet DRS1 til vannbehandlingsstasjonen. Ifølge Hydro tyder nåværende informasjon på at dette avløpsvannet ble holdt innenfor en oppsamlingsrenne.

Det er det nærliggende DRS2-deponiet som Hydro allerede er blitt tvunget til å stenge.

Fra før har Hydro allerede blitt tvunget til å halvere produksjonen av alumina ved Alunorte-anlegget etter at selskapet ikke fulgte påbud fra lokale miljømyndigheter.

Hydro har lenge nektet for at utslipp fra Alunorte-anlegget er årsak til forurensningen av drikkevannet i området rundt fabrikken. Men søndag kunne DN melde at Hydro innrømmer en rekke ulovlige utslipp ved anlegget.

Gir Hydro 48 timer på å stenge kanal

Den brasilianske avisen Globo meldte mandag at lokale myndigheter i Pará har oppdaget en ny avløpskanal ved Hydros Alunorte-anlegg som mangler nødvendige godkjennelser. Kanalen ble oppdaget under en befaring sist fredag og mandag fikk Hydro et påbud om å stenge kanalen innen 48 timer.

Ifølge avisen Globo ble den aktuelle avløpskanalen brukt i situasjoner med kraftig regn for å føre ubehandlet regnvann fra fabrikkområdet og ut i Pará-elven.

I tirsdagens melding bekrefter Hydro at selskapet har fått ordre fra påtalemyndigheten i Pará om å iverksette tiltak innen 48 timer, blant annet om å reparere sprekkene og plugge inngangen til Canal Velho.

Assisterende kommunikasjonsdirektør Erik Brynhildsbakken i Hydro sier til DN at Canal Velho allerede er stengt.

Hydro skriver i meldingen at selskapet basert på de foreløpige funnene fra ekspertgruppen ikke har indikasjoner på lekkasje eller overløp fra rødslamdeponiene ved Alunorte-anlegget.

Hele rapporten fra ekspertgruppen, og funnene fra første fase fra den uavhengige gjennomgangen som skal utføres av miljøkonsulentselskapet SGW Services, vil legges frem den første uken i april.(Vilkår)

Han skal ordne opp for Hydro i Brasil: -Jeg blir en god stund til
Eivind Kallevik ble denne uken ny leder for alumina og bauksitt-forretningsområdet i Hydro og skal ordne opp i Hydros Alunorte-anlegg i Nord-Brasil.
01:13
Publisert: