Mai ligger an til å bli en vond måned for svært mange norske industribedrifter:

466 medlemsbedrifter i NHO-foreningen har svart på undersøkelsen.

Ser man kun på forbundet største medlemmer er det bare seks prosent som oppgir at omsetningen er mer enn halvert, men ellers er bildet noenlunde likt.

Og, til tross for at samfunnet nå er i ferd med å åpne, venter bedriftene at det kommende halvåret blir omtrent like tungt. 59 prosent venter et betydelig omsetningsfall, altså enda noe høyere enn i mai. Andelen som venter mer enn en halvering av omsetningen er imidlertid lavere.

– Leverandør til Nav

– Utsiktene er dystre. Nå kjenner vi status for mai, og vi ser at resten av året kommer til å være omtrent like ille. Vi risikerer at industrien blir leverandør til Nav, sier Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri.

Zoomer man inn blir bildet mer nyansert. Industribedrifter som leverer til forbrukermarkedet hjelpes av at handelen er oppe og går igjen, mens noen kategorier, som legemiddelindustrien, næringsmiddel og oppdrett, til dels har hatt mer å gjøre.

– Men visse næringer har per definisjon klappet sammen, slik som bil, fly og cruise, og det er det mange norske underleverandører som rammes hardt. Og oppi all denne djevelskapen får vi en veldig lav oljepris, sier Sunde.

«Prosesser i oljesektoren»

Norsk Industri har også kartlagt situasjonen rundt permitteringer og oppsigelser hos sine medlemmer. 52 prosent har permittert til sammen 11.000 ansatte. De samme 239 bedriftene har 51.000 ansatte, slik at drøyt 20 prosent av industribedriftenes ansatte var permitterte i mai.

Da forbundet spurte medlemmene om oppsigelser i midten av april, svarte fire prosent at de hadde sagt opp ansatte. Nå svarer ni prosent det samme. Ifølge Norsk Industri er det snakk om relativt få ansatte som er sagt opp, men varsler at det kan bli verre:

– Vi er kjent med at det er flere prosesser på gang i oljesektoren, så det er ingen tvil om alvoret, sier Sunde.

Konkursbølge

Norsk Industri varsler en konkursbølge blant sine medlemmer, men at denne vil være forsinket, ettersom mange av bedriftene har ordrebøker med lang horisont.

– Bølgen kommer, men den vil nok overraske mange, men på grunn av dynamikken i bransjene vi snakker om vil den komme litt etter det første sjokket. Selv om økonomien går bedre er det ikke så mange av våre medlemmer som opplever oppgangen som den bratte v-kurven noen økonomer snakker om, sier Sunde.

Han peker på at mange selskaper har tappet egenkapitalen etter flere måneder med til dels kritisk lav aktivitet.

– De aller fleste i den situasjonen vil forsøke å klore seg fast så lenge som mulig, men de har lite å gå på. Selv om aktiviteten skulle gå fra 50 prosent til mer normale 80–90 prosent er det ikke sikkert det er nok til å redde bedriften, sier Sunde.

Det er særlig hos medlemsbedriftene i leverandørindustrien Sunde ser faresignaler.

– Om oljekrisen får lov å fortsette kan vi miste mange av de tunge aktørene i leverandørindustrien. Retorisk er det et stort dilemma å argumentere for fossilindustrien, men det er disse selskapene som skal inn i havvind, hydrogen og karbonfangst og lagring. Det vil ta tid, men det kommer ikke til å gå raskere om vi lar disse selskapene gå konkurs, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.