Norsk industriproduksjon gikk opp med 1,2 prosent i perioden desember 2016 til februar 2017 sammenlignet med den foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

På månedsbasis, fra januar til februar i 2017, var det ingen endring ifølge SSB.

Olje, kjemi og farmasi trekker opp

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til den totale veksten med en ifølge SSB «klar økning på 6,1 prosent». Høy produksjon av farmasøytiske produkter, i tillegg til vedlikeholdsstans hos toneangivende produsenter i den foregående tremånedersperioden forklarer denne veksten. Det var også en tydelig økning innenfor dataindustri og elektrisk utstyrsindustri på grunn av høy produksjon av elektrisk utstyr, ifølge SSB. 

Samtidig bidro oljerelaterte næringer som maskinindustri og metallvareindustri til å dempe oppgangen i den samlede industriproduksjonen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Ny transportplan med 131 milliarder kroner i bompenger – totalramme på 1064 milliarder over 12 år
Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene. Men bompengeandelen går ned. Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til
25:20
Publisert: