Norske Skog har havnet i en alvorlig krise etter store lånefinansierte oppkjøp og tøffe markeder for hovedproduktene avis- og magasinpapir. Egenkapitalen er tapt og gjelden skyhøy. Selskapet har lenge kjempet for å få på plass en refinansiering der gjelden reduseres og Norske Skog igjen har nok egenkapital. Nå kan det være lysning i skogen.

Ifølge en svært teknisk og presist formulert melding Norske Skog og dets rådgivere sendte Oslo Børs fredag kveld er det nemlig «betydelig fremgang» i de pågående samtalene selskapet fører med obligasjonseierne og andre.

Konsernsjef Lars Sperre har fått tilsagn fra sine viktigste obligasjonseiere om en mellomfinansiering på 16 millioner euro, eller nesten 150 millioner kroner, for å ha nok penger til å drive selskapet mens forhandlingene fortsetter. 

– Vi er svært tilfreds med at nøkkelinteressenter støtter driften gjennom denne fasiliteten. Våre papirfabrikker er høyst konkurransedyktige virksomheter med en god fremtid uavhengig av den endelige løsningen på selskapets kapitalstruktur, sier han i en pressemelding fredag kveld.

Norske Skog regner nå med å ha klart et omforent forslag, med støtte fra de viktigste obligasjonseierne, tidlig denne uken.

– Dere skriver i meldingen fra fredag at det er betydelig fremgang i forhandlingene med långiverne. Hva betyr det?

– Diskusjonene mellom de største obligasjonseierne har materialisert seg i et revidert forslag fra de største obligasjonseierne. Å fremlegge et slikt transaksjonsforslag krever en omfattende dokumentasjon, som rådgiverne nå trenger noe mer tid på å ferdigstille, opplyser kommunikasjonssjef Carsten Dybevig i Norske Skog til DN søndag. 

– Hvor nær en løsning er dere?

– Norske Skog vil mest sannsynlig lansere et nytt revidert rekapitaliseringsforslag i løpet av kommende uke. Et slikt forslag vil kreve et samtykke fra minst 75 prosent av obligasjonsverdiene.

– Hvor trygge er dere på at det kommer en løsning neste uke?

– Forslaget som fremlegges vil ha en tidsfrist på minst 20 virkedager. Dette er kanskje en av norgeshistoriens mest kompliserte rekapitaliseringsprosesser og krever at mange obligasjonseiere skal bli enige.

Seniorene seirer

Norske Skog har en gjeld på i overkant av seks milliarder kroner. Eierne i selskapets seks obligasjonslån har ulike interesser, og det er blant annet kampen om rekkefølge i køen for å få betalt som gjør refinansieringen av selskapet vanskelig. En refinansiering vil dessuten innebære at mye av gjelden gjøres om til aksjer, og spørsmålet er derfor også hvem som vil sitte med de største eierandelene i Norske Skog.

Nesten halve Norske Skogs obligasjonsgjeld er i det viktige pantsikrede lånet på 290 millioner euro, eller 2,7 milliarder kroner. Disse långiverne står først i køen, og har pant i blant annet de fleste av selskapets fabrikker og eiendeler. Selv om Norske Skog i begynnelsen av august også fikk et kriseløsningsforslag fra de såkalte «junior»-kreditorene, de som eier i obligasjonslån uten pantesikkerhet, opplyser Norske Skog nå at det er forslaget fra «seniorene» selskapet forholder seg til. 

«En ser for seg at et revidert forslag basert på dét forslaget vil presenteres tidlig neste uke», skriver selskapet.

«Seniorene», gruppen av pantsikrede långivere der kjempefondene Blackstone og Cyrus Capital inngår, foreslo i slutten av juli en løsning der disse långiverne overtar tre fjerdedeler av aksjene og/eller får andeler i et nytt pantsikret lån. Dagens aksjonærer vil sitte igjen med fem prosent av aksjene. Deretter hentes det inn 70 millioner euro eller 650 millioner kroner i ny kapital i første rekke fra dagens obligasjonseiere og aksjonærer. I realiteten overtar obligasjonseierne kontrollen over Norske Skog.

– Krevende

Sperre, som tok over sjefsjobben etter Sven Ombudstvedt i vår, sa til DN tidligere denne uken at han tror at Norske Skog-krisen vil være løst innen utgangen av året.

– Det er en krevende prosess, men det visste vi før jeg gikk i sjefsstolen, men vi holder på den tidsfristen. Det er en prosess der vi innen året bør ha en løsning i løpet av året, sa Sperre.

Fredag var Norske Skog en av vinnerne på Oslo Børs. Selskapets aksjekurs fortsatte, tross gjeldskrisen, å stige.

Dette skjer etter en uke der blant annet kjendisinvestor Christen Sveaas har satset på selskapet. Sveaas' investeringsselskap Kistefos er nå største aksjonær i Norske Skog.(Vilkår)

Da hun ble nestleder i NHO, ga toppsjefen et kjempestrengt råd hun mener hun trengte å høre
– Det er det viktigste vi kan gjøre for å få flere kvinnelige toppledere.
02:12
Publisert: