Etter å ha sittet i konsernsjefstolen i under en måned, har Lars Sperre lagt et forslag på bordet. 

Ved å hente 700 millioner i frisk kapital, utsette låneforfall og å konvertere obligasjoner til egenkapital, vil den nytilsatte konsernsjefen stable Norske skog på beina igjen.

Aksjonærene må ta sin del av belastningen for å få planen i boks. For de vil bli vannet kraftig ut når obligasjonseiernes lån konverteres til aksjer i selskapet. 

De vil sitte igjen med bare 10 prosent aksjene

– Dette er et balansert rekapitaliseringsforslag som vil redusere konsernets gjeldsnivå og rentekostnader betydelig, slik at konsernet kan investere i både forbedringstiltak og grønne vekstinitiativer. Forslaget er fordelaktig for alle interessenter, og alle alternativer er mindre gunstige, opplyser konsernsjef Lars P.S. Sperre i Norske Skog i en melding fra selskapet.

Han har overfor DN gitt seg selv ut året for å få på plass en endelig løsning på den akutte situasjonen i Norske Skog.

 Ifølge Norske Skog er det nå lansert en rekapitaliseringstransaksjon som i betydelig grad vil redusere konsernets gjeldsnivå og rentekostnader, øke verdien av egenkapitalen og posisjonere selskapet for gjennomføring av den fremtidige vekststrategien. 

Basert på tilbakemeldinger fra investorer, har Norske Skog diskutert transaksjonsforslaget med store gjelds- og aksjeinvestorer og mottatt generell støtte til transaksjonsstrukturen, der de usikrede obligasjonene blir konvertert til egenkapital. 

 - Etter å ha håndtert høy gjeld i nedadgående markeder i mange år, har Norske Skog nå en bærekraftig virksomhetsportefølje med svært konkurransedyktige forretningsenheter. Konsernet genererer kontantstrøm fra driften på et akseptabelt nivå, men for mye blir brukt til rentebetalinger og for lite reinvestert i eksisterende virksomhet. 

Vil bruke tilgjengelige rettslige virkemidler

Ett av spenningsmomentene har vært om Sperre vil lykkes med å få obligasjonseiere til å godta en redningsplan ved å konvertere deler av gjelden til egenkapital.

Nå utelukker ikke Sperre rettslige skritt for å få banket finansieringsplanen der konverteringen er en av fire virkemiddel. 

– For at transaksjonen skal lykkes, må over 90 prosent av obligasjonseierne godta forslaget, samt at aksjonærene må godkjenne transaksjonen med 2/3 av stemmene på en ekstraordinær generalforsamling. For å legge til rette for full deltakelse blant obligasjonseierne, vil vi søke å anvende tilgjengelige rettslige virkemidler for å gjøre transaksjonen bindende for enhver blokkerende minoritet (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.