Norske Skogs største aksjonær og styreleder Christen Sveaas har jobbet på spreng for forhandle frem en enighet om en redningsplan i Norske Skog. Det klarte han ikke, men han håper at det nye forslaget som ble lansert onsdag vil få tilstrekkelig støtte til å redde papirkonsernet fra konkurs. Etter flere uker med intense forhandlinger la Sveaas og resten av Norske Skog-styret frem en ny refinansieringsløsning onsdag ettermiddag.

– Vi har jobbet hardt for å finne frem til en omforent løsning som alle parter kan støtte. Jeg mener at dette forslaget utgjør et godt kompromiss, og at alle parter har grunn til å være passe misfornøyd, sier Christen Sveaas til DN onsdag ettermiddag.

En gruppe på 65 prosent av de pantsikrede seniorkreditorene støtter det nye redningsforslaget, slik det også støttet styrets tidligere forslag. Juniorene står det ingenting om i meldingen fra Norske Skog-styret, mens «betydelige» aksjonærer støtter forslaget. Blant de pantsikrede kreditorene er Oceanwood Capital Partners, Blackstone og Cyrus Capital.

Utelukker nye utsettelser

Fristen for å komme frem til en enighet om en redningsplan for Norske Skog er blitt utsatt mange ganger de siste ukene, men Sveaas understreker at tålmodigheten nå er brukt opp, og at fristen neste torsdag, 19. oktober, er absolutt.

– De sikrede kreditorene har nå ingen tålmodighet overhodet. Det er styret som har stagget seniorene og sørget for at partene er blitt ved forhandlingsbordet, men nå er tålmodigheten slutt for lenge siden, sier Sveaas til DN.

De sikrede kreditorene, den såkalte seniorgruppen, har pant i Norske Skogs syv papirfabrikker og har allerede tatt kontroll over datterselskapet Norske Skog as for å sikre sine verdier.

Krangler om promiller

DN snakket onsdag ettermiddag med en representant for de usikrede kreditorene, den såkalte juniorgruppen. Talspersonen, som jobber for et internasjonalt forvaltningsselskap med base i USA, sa at juniorene har vært villige til å godta en løsning som er svært lik den som nå er presentert dersom aksjonærene nøyer seg med den eierandelen de ble tilbudt i Sveaas-styrets første redningsplan. Ifølge dette forslaget ville aksjonærene sitte igjen med 2 prosent av aksjene i Norske Skog etter at første del av rekapitaliseringen er gjennomført. I det nye forslaget gir imidlertid Norske Skog-styret aksjonærene 0,7 prosentpoeng flere aksjer enn i sitt første forslag.

– Dette nye forslaget gir juniorgruppen en vesentlig bedre deal enn styrets forrige forslag. Da må aksjonærene også få en noe forbedret avtale. Det er tross alt aksjonærene som skal stemme over forslaget og godkjenne det, sier Sveaas.

Mens det forrige forslaget ga juniorgruppen 4 prosent av aksjene etter første steg i rekapitaliseringen, gir det nye forslaget de usikrede kreditorene 6,3 prosent.

Vil ha syv prosent

Forslaget som Sveaas og resten av Norske Skog styret la frem onsdag gir de pantsikrede kreditorene 91 prosent av aksjene i Norske Skog etter første steg i refinansieringen. Dette har juniorgruppen ifølge deres talsperson akseptert.

– Vi har godtatt en splitt på 91 mot ni, men da har vi ønsket å allokere de ni prosentene som vi selv vil, sier talspersonen til DN.

Han utdyper at juniorgruppen mener at aksjonærene burde nøye seg de to prosentene de fikk i styrets første forslag.

– Vi har vært villige til å godta en avtale som er dårlig, men vi er ikke villige til å godta en avtale som er forferdelig dårlig, sier talspersonen til DN og påpeker at hjemme i USA ville aksjonærene blitt sittende igjen med null.

Juniorgruppen som personen representerer består ifølge nyhetsbyrået Debtwire blant annet av Contrarian Capital, Halcyon og Blackrock.

Dersom aksjonærene hadde nøyd seg med to prosent, ville juniorenes andel være syv prosent, mot 6,3 prosent i forslaget som ble presentert onsdag. Refinansieringsforslaget som juniorgruppen selv lanserte 27. september ga de seg selv 11 prosent av aksjene etter første steg i rekapitaliseringen.

Sveaas avviser kravet

Christen Sveaas sier han forstår at juniorgruppen ønsker seg mer, men er klar på at det er riktig at aksjonærene også får et bedre utbytte i den nye planen.

– Aksjonærene skal stemme over forslaget og det aksjonærene som sitter i styret. Det er viktig å ha deres støtte. De sikrede kreditorene har også signalisert et sterkt ønske om å beholde den norske aksjonærmassen og sørge for at de ikke blir utradert, sier Sveaas.

Han påpeker at juniorgruppen i sitt eget forslag ga aksjonærene tre prosent av aksjene, mens de nå kun får 2,7 prosent.

– Jeg forstår at alle parter vil ha mer, men dersom selskapet går konkurs vil både aksjonærer og usikrede kreditorer få ingenting. Vi har nå forhandlet i flere uker og kommet frem til et forslag som er betydelig bedre både for juniorgruppen og aksjonærene. Det ville være fullstendig uprofesjonelt å nå stemme ned dette forslaget, sier Sveaas. (Vilkår)

Kriserammede papirkonsernet Norske Skog
Det kriserammede papirkonsernet Norske Skog har nå kun én uke på å unngå konkurs. Ved Norske Skog Saugbrugs i Halden er den pågående krisen i selskapet et hyppig diskusjonstema.
01:32
Publisert: