Styreleder Christen Sveaas og det nye Norske Skog-styret planlegger å legge frem sin redningsplan for selskapet mandag. Sveaas vil da gi kreditorene ti dagers frist. Det kommer frem i en børsmelding tirsdag morgen. Den erfarne investoren, som nylig kom inn som selskapets største aksjonær og styreleder, sier samtalene det ferske styret har hatt med de viktige obligasjonseierne har gått bra.

- Samtalene har vært positive, det er en grunnleggende forståelse for selskapets situasjon, skriver Christen Sveaas i en epost til DN.

- Er det kommet inn noen nye aktører blant obligasjonseierne?

- Jeg kjenner ikke til forandringer her, men obligasjoner kan jo omsettes hele tiden og CDS-auksjonen denne torsdag kan gi nye obligasjonseiere.

- Har obligasjonseierne indikert større velvilje i forhold til det nye forslaget, enn det gamle?

- Det er vanskelig for meg å svare på, all den stund vi ikke har presentert noe forslag ennå.

- Hvor høy tror du sannsynligheten for en løsning er?

- Nå må styret først få presentere sitt forslag, og så får vi se hvordan obligasjonseierne stemmer.

Gir ti dagers frist

I en børsmelding tirsdag morgen er Norske Skog sparsomme med detaljene, men fastholder at det kommende forslaget vil søke å gi selskapet en «robust industriell og finansiell plattform for videre utvikling av selskapet».

Ifølge meldingen vil forslaget bli lagt frem mandag 18. september klokken 13. Når planen legges frem, vil selskapets kreditorer få to uker (ti arbeidsdager) til å ta stilling til styrets forslag.

«Refinansieringsforslaget vil redusere selskapets gjeld og rentebetalinger til et nivå som gir Norske Skog som et industrielt selskap en realistisk og langsiktig bærekraftig kapitalstruktur, som gjør det mulig å utvikle selskapet i et ganske utfordrende internasjonalt marked», skriver selskapet i meldingen.

Dyp finansiell krise

Norske Skog har i lang tid vært i dyp finansiell krise og trues av konkurs. Dersom styret og obligasjonseierne ikke klarer å finne en løsning, kan 2.500 ansatte i ytterste konsekvens miste jobben – deriblant 940 norske ansatte i de to bedriftene selskapet har i Skogn og i Halden. Det til tross for at disse selskapene tjener penger på driften.

Norske Skog sliter med høy gjeld etter oppkjøp av bedrifter for mellom 50 og 60 milliarder på slutten av 1990-tallet og frem til begynnelsen av 2000-tallet. Konsernet har i dag en rentebærende gjeld på 6,6 milliarder kroner, og egenkapitalen er tapt.

På den ekstraordinære generalforsamlingen som ble holdt den 24. august ble det valgt et helt nytt styre med Investor Christen Sveaas som styreleder. Det nye styret har nå snart jobbet tre uker med å komme opp med en ny redningsplan for selskapet.

Fikk pusterom

Forhandlingene med obligasjonseieren har vært svært krevende og lenge så det ut til at behovet for mellomfinansiering kunne velte hele selskapet. Mandag i forrige uke kom imidlertid nyheten om at selskapet har sikret seg det nødvendige pusterommet. Det var eierne av selskapets pantsikrede obligasjonslån som stilte en mellomfinansiering på 16 millioner kroner.

Samme dag varslet det gjeldstyngede selskapet også at selskapets resultat i 2017 vil bli svakere enn tidligere anslått. Selskapet regner nå med et brutto driftsresultat på rundt 700 millioner kroner i 2017

«Nedjusteringen fra tidligere skyldes hovedsakelig negative valutaeffekter i kombinasjon med høye energikostnader og økt eksport til lavmargin-markeder i Asia», skrev selskapet i børsmeldingen.

Bare valutaeffekten er ifølge selskapet på mer enn 50 millioner kroner. Så sent som i slutten av august, skrev selskapet i sin rapport for andre kvartal at det regnet med et brutto driftsresultat på rundt 800 millioner kroner i 2017. (Vilkår)

Her erkjenner Støre valgnederlaget
Arbeiderpartiets leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre erkjente like før midnatt nederlaget i årets stortingsvalg.
01:25
Publisert: