Den hardt pressede papirprodusenten Norske Skog har jobbet på spreng for å finne en redningsplan de siste ukene og månedene. Selskapet har flere ganger fått skjøvet på rentebetalingene, og har fått utsatt fristen for å finne en redningsplan flere ganger. 

Sent onsdag kveld varslet Norske Skog at redningsplanen blir utsatt på ny

I meldingen som kom ved 23-tiden onsdag kveld er det ikke fastsatt noen ny tidsfrist, slik selskapet har gjort de tidligere gangene det har utsatt fristen. Årsaken til utsettelsen var ifølge selskapet at det nye styret, med investor Christen Sveaas i spissen, trenger tid til å gjennomgå refinansieringsplanen.  

Norske Skogs kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig svarer slik på spørsmål om hvor lenge selskapet kan vente:

– Av hensyn til store utskiftninger i styret er den planlagte lanseringen av transaksjonsforslaget utsatt på ubestemt tid, skriver han i en epost til DN.  

Klokken 13.00 torsdag møtes aksjonærene i Norske Skog til ekstraordinær generalforsamling for å få en oppdatering om situasjonen, samt for å velge nytt styre.

Det er dermed helt uvisst når redningsplanen for den vaklende papirkjempen vil bli offentliggjort.

Slutt på stillstand

Norske Skog har tidligere fått med de fleste av långiverne på såkalte stillstandavtaler, der långiverne går med på at selskapet venter med å betale renter på lånene. I bare ett av lånene har Norske Skog brutt betalingsforpliktelsene uten at långiverne har gått med på det.

I meldingen onsdag kveld går det imidlertid frem at den siste stillstandsavtalen med eierne av det viktige pantsikrede obligasjonslånet på 290 millioner euro, og en mindre lånefasilitet en del av de samme långiverne står bak, nå har gått ut, uten at det er inngått noen ny avtale om stillstand.

– Hvorfor har dere ikke fått en forlengelse stillstandsavtalen? Når kommer det?

– Vi har en ambisjon om å lansere et transaksjonsforslag etter at det nye styret har fått satt seg inn i selskapets situasjon og gjennomført nødvendige diskusjoner med selskapets hovedinteressenter, svarer Dybevig.

– Hvilke konsekvenser har det at avtalen gikk ut – er dere nå i mislighold på de to lånene også?

– Vi antar at det har liten praktisk betydning da samtlige hovedinteressenter arbeider for en rekapitaliseringsløsning. Det er naturlig å legge til rette for diskusjoner med det nyvalgte styret. Vi har vært i mislighold siden midten av juli, sier Dybevig. 

Valgkomiteen i Norske Skog meldte onsdag at det foreslår Christen Sveaas som ny styreleder i selskapet, samt at tidligere styreleder Jon-Aksel Torgersen kommer tilbake. 

Venter fortsatt på nødlån

Norske Skog har tidligere fått et tilbud fra flere av långiverne om en mellomfinansiering på 16 millioner euro, eller rundt 150 millioner kroner. Denne løsningen skal gjøre det mulig for selskapet å holde selskapet i gang mens det venter på en avklaring av den finansielle situasjonen. Det er et tilbud fra eierne av det pantsikrede lånet og fasiliteten Norske Skog vil akseptere. Fasiliteten er ennå ikke på plass, men arbeidet som gjenstår arbeides det nå raskt med, ifølge Norske Skog.

– Hvorfor tar det så lang tid å få fullført dokumentasjonsarbeidet på den lille fasiliteten på 16 millioner euro?

– Det er et omfattende arbeide med mange aktører der en rekke forhold må hensyntas, skriver Dybevig. 

– Hvor mange dager har dere penger til å drive nå?

– Vi hadde 226 millioner kroner i kontantstrøm før finansposter i andre kvartal. Vårt problem er at gjelden er for stor og at for mye av kontantstrømmen går til å betale renter og ikke til å utvikle virksomheten, sier Dybevig.

Norske Skog har havnet i en alvorlig krise etter store lånefinansierte oppkjøp og tøffe markeder for hovedproduktene avis- og magasinpapir. Egenkapitalen er tapt og gjelden skyhøy. Selskapet har lenge kjempet for å få på plass en refinansiering der gjelden reduseres og Norske Skog igjen har nok egenkapital.(Vilkår)

Norske Skog: Fra industrieventyr til på konkursens rand. Hvordan kunne det skje?
- Jeg hadde aldri drømt om at det skulle ende på den måten på slik kort tid, sier Arnfinn Hofstad tidligere konserndirektør i Norske Skog. Se minidokumentaren om Norske Skogs historie.
05:32
Publisert: