Den kriserammede papirprodusenten Norske Skog er i krevende forhandlinger med långiverne og andre for å finne en ny og bærekraftig finansiering for selskapet.

Etter flere omganger med forhandlinger, har selskapet utsatt og endret på betingelsene i sitt refinansieringsforslag mens det har skjøvet på rentebetalingene. I tillegg har selskapet jobbet for å få på plass en mellomfinansiering – for å sikre at det har nok penger til å drive selskapet mens forhandlingene pågår.

Ingen frist

Denne mellomfinansieringen er endelig på plass, skriver selskapet i en melding mandag morgen. Låneavtalen er på 16 millioner euro. Det er eierne av selskapets pantsikrede obligasjonslån som har stilt med mellomfinansieringen. I en melding skriver konsernsjef Lars Sperre at all innsats nå vil rettes mot å utvikle en langsiktig bærekraftig refinansieringsløsning.

Det er derimot usikkert hvor stort handlingsrom avtalen gir.

– Hvor lenge har dere nå penger til å drive selskapet? Ut året?

–Vi hadde 226 millioner kroner i kontantstrøm før finansposter i andre kvartal. Vårt problem er at gjelden er for stor og at for mye av kontantstrømmen går til å betale renter og ikke til å utvikle virksomheten, skriver Sperre i en epost til DN.

– Får dere penger til å sette i gang noen av veksttiltakene som trenger penger?

–Våre vekstprosjekter er avhengig av lokal prosjektfinansiering, som forutsetter en rekapitaliseringsløsning, svarer Sperre.

– Hva er den endelige fristen for å få på plass en refinansiering?

– Det finnes ingen endelig frist, men det er ønskelig å finne en løsning raskest mulig.

Samtaler denne uken

Norske Skog oppdaterte sine aksjonærer om situasjonen og forhandlingene på en generalforsamling i slutten av august. Da ble også selskapets nye største aksjonær, milliardær Christen Sveaas, valgt som ny styreleder. Det ble også gjort andre endringer i styret.

Konsernsjef Sperre bekrefter at det ferske styret har invitert nøkkel-motpartene i refinansieringsarbeidet til samtaler denne uken.

Nedjusterer igjen

Norske Skog har lenge slitt med svake markeder. I tillegg slår valutakursendringer ut på resultatene. Nå varsler selskapet at det nedjusterer sitt anslag på resultatet i år. Selskapet regner nå med et brutto driftsresultat på rundt 700 millioner kroner.

«Nedjusteringen fra tidligere skyldes hovedsakelig negative valutaeffekter i kombinasjon med høye energikostnader og økt eksport til lavmargin-markeder i Asia», skriver selskapet.

Bare valutaeffekten er ifølge selskapet på mer enn 50 millioner kroner.

Så sent som i slutten av august, skrev selskapet i sin rapport for andre kvartal at det regnet med et brutto driftsresultat på rundt 800 millioner kroner. 

Dette var også en nedjustering etter at selskapet i midten av juli i en oppdatering skrev at det ventet et brutto driftsresultat på 947 millioner kroner i år.

–Påvirker dette også utsiktene dere har gitt for 2018 og 2019?

– Det nedjusterte estimatet påvirkes av valutaendringer, men også av økte energikostnader og økt eksport av papir fra Australasia til lavmarginmarkeder i Asia. Valutaeffekter påvirker også 2018 og 2019-estimater, men dette er estimater vi normalt ikke publiserer, sier konsernsjefen.(Vilkår)

Nå kommer hi-fi-merkene etter Apple
Helt trådløse ørepropper ble gjort kjent gjennom Apple Airpods. Nå kommer flere store navn innen hi-fi etter.
00:45
Publisert: