For en uke siden tronet kirurg Karl Iver Hanvold på listen over de 30 største

aksjonærene i det kriserammede papirkonsernet Norske Skog. Han var selskapets 23. største investor og eide til sammen 1,8 millioner aksjer.

– Jeg hadde en drøm om å kjøpe meg opp til å ha en eierandel på én prosent i selskapet og leke med de store gutta. Men jeg solgte alle aksjene i slutten av forrige uke, sier Hanvold.

«Kall det gevinstsikring»

Hanvold kjøpte 1,3 millioner Norske Skog-aksjer for mellom 40 og 50 øre per stykk i begynnelsen av august. Fra før hadde han en halv million aksjer som han hadde kjøpt til kurs rundt 3,40 kroner i 2016.

– Det er en spennende aksje med ekstremt høy omsetning. Jeg solgte hele porteføljen jeg hadde av Norske Skog-aksjer i forrige uke til kurs 90 øre. Jeg tok gevinsten på de siste aksjene jeg kjøpte for å demme opp tapet på de aksjene jeg hadde fra før av. Kall det gevinstsikring, sier Hanvold.

Han legger til at med de aksjene som ble kjøpt i fjor, ble det ingen samlet gevinst på Norske Skog-aksjene.

– Men jeg kjøpte rundt 700.000 aksjer mandag til en kurs på rundt en krone. Jeg tror det kortsiktige kursmålet på Norske Skog-aksjen er 1,50 kroner. Da vil selskapet verdsettes til rundt 430 millioner kroner, sier Hanvold.

Dagen før dagen

Denne uken kan skjebnen om Norske Skog bli avgjort – for denne gang. Etter flere utsettelser er onsdag 23. august siste tidsfrist for å finne en løsning på selskapets finansielle problemer.

Det gjeldsrammede papirkonsernet trues av konkurs. Dersom obligasjonseierne ikke klarer å finne en løsning, kan 2500 miste jobben – deriblant 940 norske ansatte i de to bedriftene selskapet har i Skogn og i Halden. Det til tross for at disse selskapene tjener penger på driften.

Norske Skog sliter med høy gjeld etter oppkjøp av bedrifter for mellom 50 og 60 milliarder på slutten av 1990-tallet og frem til begynnelsen av 2000-tallet. Konsernet har i dag en rentebærende gjeld på 6,4 milliarder kroner, og egenkapitalen er tapt.

Torsdag 24. august er det innkalt til ekstraordinær generalforsamling i Norske Skog. Dersom obligasjonseierne går inn for en refinansiering, vil mye av gjelden gjøres om til aksjer, slik at aksjonærene vannes ut.

Fikk fullmakter

Investor Bertel Otto Steen kjøpte i forrige uke to millioner aksjer i Norske Skog og økte sin beholdning til 12 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 4,3 prosent.

– Norske Skog er en veldig interessant aksje, og prisingen var lav, sa Steen til DN om handelen.

Steen sa til DN i forrige uke at han vet lite om den pågående prosessen for å redde Norske Skog. Tirsdag flagget han imidlertid at han har mottatt stemmefullmakter som representerer over syv prosent av aksjekapitalen i Norske Skog. Steen ønsker ikke å kommentere hvilke aksjonærer han har mottatt fullmakter fra. Men han kan bekrefte at han fortsatt eier 12 millioner aksjer i selskapet.

– Jeg har ikke kjøpt meg ytterligere opp siden tirsdag i forrige uke, sier Steen til DN.

Bertel Otto Steens bror Carl Erik Steen og hans familie kjøpte seg i forrige uke også kraftig opp i Norske Skog. Ifølge en fersk aksjonærutskrift eier investeringsselskapet Capreca, der Carl Erik Steen er styreleder, nå 1,01 prosent av selskapet. Det meste av aksjene i selskapet er eid av Steens barn. DN kom tirsdag ettermiddag ikke i kontakt med Carl Erik Steen.

Takker Sveaas

Kirurg Karl Iver Hanvold legger ikke skjul på hvem han vil sende en takk til i forbindelse med investeringen han har gjort i Norske Skog.

– Det var hyggelig at Christen Sveaas kom på banen. Han er blitt den store bjellesauen, sier Hanvold.

Investor Christen Sveaas fikk opp kursen i Norske Skog-aksjen da han i forrige uke kjøpte seg opp i selskapet.
Investor Christen Sveaas fikk opp kursen i Norske Skog-aksjen da han i forrige uke kjøpte seg opp i selskapet. (Foto: Elin Høyland)

Tirsdag 14. august meldte Sveaas' selskap Kistefos kjøp av 24 millioner aksjer i Norske Skog for 40 øre stykket. Investeringen på i underkant av ti millioner gjorde Kistefos til den største aksjonæren i Norske Skog med en eierandel på underkant av 13 prosent.

Sveaas' aksjekjøp i Norske Skog førte til at kursen steg med 95 prosent samme dag investoren meldte aksjekjøpet.

Kirurg Hanvold tror på en løsning for Norske Skog.

– Det er kommet flere positive signaler i det siste. Får håpe selskapet blir reddet av gongongen. Aksjonærene må ikke glemme den enorme utvanningen som kommer, sier han.(Vilkår)

Da hun ble nestleder i NHO, ga toppsjefen henne et kjempestrengt råd.
– Det er det viktigste vi kan gjøre for å få flere kvinnelige toppledere.
02:12
Publisert: