Fristen for å unngå konkurs i det kriserammede papirkonsernet Norske Skog er blitt utsatt flere ganger. Da den siste fristen gikk ut torsdag ettermiddag klokken 17 nådde stillingskrigen en ny topp.

De usikrede kreditorene, den såkalte juniorgruppen, skal torsdag ettermiddag ha lagt frem et nytt løsningsforslag. Med kun timer igjen før fristen gikk ut, lå alt an til at det ville komme en ny utsettelse. Men denne kom aldri og fristen ble brutt.

Styrets redningsplan er død

De sikrede kreditorene, den såkalte seniorgruppen, har pant i Norske Skogs fabrikker og har allerede tatt kontroll over datterselskapet Norske Skog as for å sikre sine verdier. Seniorgruppen nektet først å godkjenne utsettelsen av fristen. Og da de senere ombestemte seg, manglet de et av styremedlemmene som var nødvendig for å stemme over saken.

Resultatet ble dermed at akseptfristen ble brutt. Norske Skog sendte 20 minutter etter at fristen gikk ut en børsmelding om ytterligere utsettelse til mandag 9. oktober. Så, to timer senere, kom en ny børsmelding der styret vedgikk at fristen ble brutt og at styrets redningsforslag dermed er dødt.

– Styrets forslag bortfalt, og som alle har skjønt ville det heller ikke ha blitt vedtatt. Forhandlingene fortsetter på overtid, og mandag 17.00 er deadline selv om den ikke er formell, sier styreleder Christen Sveaas til DN fredag ettermiddag.

Konkurs kan bli dyrt

Selv om avstanden mellom de ulike partene i kampen om verdiene i Norske Skog har vært stor, har alle parter signalisert et ønske om å unngå konkurs. Og det har vært en reell bevegelse i forhandlingene over den siste uken.

Seniorgruppen er uansett sikret kontroll over selskapets fabrikker, og har sittet med de sterkeste kortene i de pågående forhandlingene. Men en konkursprosess kan ende med å koste mer enn den smaker for de sikrede kreditorene.

– Vi ser at det ligger en ekstra verdi i at selskapet unngår konkurs og kan drive videre. Det er en del prosessmessige og skattemessige kostnader som en konkurs ville føre med seg, sa seniorgruppens rådgiver Sven Ombudstvedt til DN i forrige uke.

Norske Skog asa har et fremførbart underskudd på 7,5 milliarder kroner. Dette utgjør en skattefordel som helt eller delvis kan gå tapt ved en konkurs. Dersom seniorgruppen utøver sitt pant og innleder en konkursprosess vil kreditorene bak gruppen også bli tvunget til å spytte inn betydelig kapital for å holde driften ved fabrikkene i gang i perioden frem til konkursoppgjøret er gjennomført eller fabrikkene er solgt.

Nærmer seg løsning

Ønsket om å forhindre konkurs har holdt partene ved forhandlingsbordet. Styrets redningsplan som ble lagt frem 18. september og juniorgruppens forslag som ble lagt frem 26. september har dannet ytterpunktene i forhandlingene.

Det største stridsspørsmålet har vært hvor mye de ulike kreditorene skal bli sittende igjen med etter at rekapitaliseringen er fullført. Dette er hovedforskjellene mellom styrets og juniorgruppens refinansieringsforslag, og eierandeler i Norske Skog etter første steg i rekapitaliseringen:

Partene har også vært uenig om hvor mye ny kapital som skal tilføres selskapet, hvem som skal bidra med denne kapitalen, og til hvilken verdsetting kapitalen skal tilføres. Disse faktorene påvirker igjen hvordan de ulike aktørenes eierandelene i Norske Skog vil se ut når rekapitaliseringen er fullført.

Har firet på egne krav

Juniorgruppen nektet å godta styrets redningsplan fordi de mente at den ga seniorgruppen en for stor potensiell gevinst dersom Norske Skog gjorde det bra i årene etter refinansieringen. For å sikre seg en større del av denne oppsiden foreslo juniorgruppen i sitt forslag å utstede kjøpsopsjoner med lang løpetid, såkalte warrants, tilsvarende 20 prosent av selskapets kapital.

Seniorgruppen var i utgangspunktet avvisende til dette forslaget, men har i løpet av den siste uken gått med å utstede en viss mengde warrants, men kun dersom juniorgruppen forplikter seg til å investere betydelige mengder frisk kapital i selskapet. Seniorenes poeng med dette kravet er at juniorgruppen ikke skal få denne oppsiden gratis.

Juniorgruppen har vært villige til å bidra med mellom 30 og 50 millioner euro i ny kapital, men kun dersom de først får detaljert innsyn i Norske Skogs drift og finanser, for å kunne gjennomføre en såkalt diligence-prosess. Dette kravet er en sentral årsak til at forhandlingene har dratt ut i tid. Seniorgruppen etterlyser fortsatt at juniorene kommer med en bindende forpliktelse knyttet til denne kapitalinnsprøytningen.

Fortsatt uenige om enkelte detaljer

Juniorgruppen fikk mandag og tirsdag denne uken overlevert store deler av dokumentasjonen de har bedt om og brukte de neste dagene på å gjennomgå materialet. På grunnlag av dette sendte juniorene torsdag ettermiddag et nytt løsningsforslag til styret og seniorgruppen. Forslaget er ikke blitt offentlig kjent, men en talsperson for juniorgruppen sa følgende til DN før helgen:

– Vi mener at vi går langt for å komme de sikrede kreditorene i møte i vårt nye forslag, både når det gjelder verdsettingen av selskapet i emisjonen, og fordelingen av aksjer etter refinansieringen.(Vilkår)

Donald Trump: Dette er stillheten før stormen
Trump møtte den amerikanske forsvarsledelsen og under en fotoseanse før middag med forsvarstoppene overrasket han pressekorpset med et spørsmål.
00:59
Publisert: