Christen Sveaas og resten av Norske Skog-styret har fortsatt ikke oppnådd tilstrekkelig støtte for sin redningsplan i det kriserammede papirkonsernet. Fristen for å godta redningsplanen utsettes derfor til fredag 3. november klokken 17.

Det fremgår av en børsmelding tirsdag ettermiddag at Norske Skog fortsatt mangler støtte fra långiverne i en kredittfasilitet på 100 millioner euro og i obligasjonslånet som forfaller i 2115. Dette er samme situasjon som da fristen ble utsatt onsdag i forrige uke. Mye tyder dermed på at det har vært svært lite bevegelse i forhandlingene den siste uken.

Finanskjempen Blackstone eier gjennom sitt datterselskap GSO rundt 75 prosent av denne kredittfasiliteten. Etter det DN kjenner til, mener GSO at de får for lite igjen i rekapitaliseringen slik den er foreslått.

Dersom Norske Skog oppnår tilstrekkelig støtte i de to gjenværende lånene venter styreleder Christen Sveaas at det vil være mulig å få redningsplanen vedtatt.

– Vi forventer nå at disse långiverne viser konstruktiv fleksibilitet slik at de kan komme frem til en omforent transaksjon for deres andeler, sier Sveaas i børsmeldingen.

Risikerer konkurs

Det gjeldstyngede papirkonsernet Norske Skog meldte onsdag 18. oktober at de ulike kreditorgruppene i selskapet er blitt enige om en refinansieringsløsning som kan redde selskapet fra konkurs. Enigheten kom etter flere uker med intens dragkamp om hvordan verdiene i Norske Skog skal fordeles mellom de ulike kreditorgruppene og aksjonærene.

Til tross for enigheten mellom hovedgruppene ble det imidlertid fort klart at selskapet fortsatt manglet tilstrekkelig støtte for å få forslaget gjennomført. For å få redningsplanen vedtatt trenger Christen Sveaas og resten av Norske Skog-styret støtte fra 75 prosent av obligasjonseierne i hvert eneste lån.

Norske Skog og dets styre har gjort det klart at dersom redningsplanen ikke får tilstrekkelig støtte vil det bety konkurs for selskapet. Ifølge Christen Sveaas har selskapet allerede begynt å forberede en eventuell konkursprosess.

Manglet støtte fra storkreditor

Da styreleder og storaksjonær Christen Sveaas la frem det han slo fast at var den «siste» redningsplanen den 11. oktober, var de usikrede obligasjonseierne raskt ute med å torpedere forslaget.

Det reviderte forslaget som ble presentert 18. oktober innebærer at denne såkalte juniorgruppen får et noe større utbytte fra rekapitaliseringen. Det er aksjonærene og de sikrede kreditorene som spleiser på prisen for enigheten med juniorene.

I børsmeldingen forrige onsdag avslørte Norske Skog at de fortsatt mangler støtte fra eierne av ett av de to viktigste sikrede obligasjonslånene, en kredittfasilitet på 100 millioner euro. Finansgiganten Blackstone eier rundt 75 prosent av dette lånet gjennom sitt datterselskap GSO. Dermed ble det klart at en av de mest sentrale seniorkreditorene i Norske Skog ikke støtter planen som kan redde selskapet fra konkurs.

– GSO støtter ikke forslaget slik det nå ligger, sa tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt til DN.

Etter det DN kjenner til har forhandlingene den siste uken hovedsakelig foregått internt i seniorgruppen for å få GSO til å godta redningsplanen. Blackstone var tidligere også den største aksjonærene i Norske Skog, men solgte seg ut i august da investor Christen Sveaas kom inn som storaksjonær.

Langvarig dragkamp

Norske Skogs långivere har de siste ukene forhandlet videre på overtid om hvordan verdiene i det konkurstruede papirkonsernet skal fordeles. Fristen for å finne en refinansieringsløsning som kan redde det gjeldstyngede selskapet fra konkurs er blitt utsatt åtte ganger i løpet av de siste ukene.

Den totale gjelden i Norske Skog var ved utgangen av andre kvartal 2017 på 10,7 milliarder kroner, mens egenkapitalen var negativ med 558 millioner kroner. Det er derfor långiverne som i hovedsak har hatt kontrollen over selskapets skjebne.

Dragkampen om verdiene i Norske Skog har i hovedsak stått mellom de långiverne som har sikret seg pant i selskapets syv papirfabrikker (seniorgruppen), og de långiverne som ikke har slik sikkerhet for sine utlån (juniorgruppen). På begge sider er store internasjonale hedgefond dominerende aktører.

Har kranglet om verdsetting og oppside

Seniorgruppen har allerede tatt kontroll over datterselskapet Norske Skog as for å sikre sitt pant i papirkonsernets fabrikker. Tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt er nå en sentral rådgiver for denne seniorgruppen og er blitt satt inn som styreleder i Norske Skog as for å påse at seniorenes verdier ikke forspilles.

Det største stridsspørsmålet i forhandlingene har vært hvor mye de ulike kreditorene skal bli sittende igjen med etter at rekapitaliseringen er fullført. Partene har også vært uenig om hvor mye ny kapital som skal tilføres selskapet, hvem som skal bidra med denne kapitalen, og til hvilken verdsetting kapitalen skal tilføres.

Et annet avgjørende stridsspørsmål har vært hvorvidt det skal utstedes såkalte «warrants», det vil si kjøpsopsjoner med lang løpetid, til de usikrede kreditorene. Juniorgruppen har ønsket seg denne typen opsjoner for å sikre seg en større del av oppsiden dersom Norske Skog gjør det bra i årene etter restruktureringen.(Vilkår)

Var lei nedbemanning. Startet for seg selv
Bjørnar Bråthen (52) og Eva Bråthen (52) jobbet i henholdsvis DNB og i SAS. De var lei stadige nedbemanningsprosesser.
03:51
Publisert: